TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Citibank tại Quận 1 - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Citibank tại Quận 1 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - May Nhan Tien Mat CDM 8058 Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
2 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8057 So 236 duong De Tham, Phuong Pham Ngu Lao 08 3521 1111 --- ---
3 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8051 So 09 duong Cong truong Lam Son, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
4 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8044 So 148 duong Hai Ba Trung, Phuong Da Kao 08 3521 1111 --- ---
5 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8039 So 152B duong Tran Hung Dao, phuong Ben Thanh 08 3521 1111 --- ---
6 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8037 So 160 duong Pasteur, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
7 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8020 Toa nha Vincom, so 72 Le Thanh Ton, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 --- ---
8 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8018 Toa nha Gemadept, So 6 Le Thanh Ton, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
9 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8015 Cua Nam cho Ben Thanh, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 --- ---
10 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8014 Cua hang Circle K Bui Vien, So 139 duong Bui Vien, Phuong Pham Ngu Lao 08 3521 1111 --- ---
11 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8013 Cua hang Circle K Le Lai, So 44 duong Le Lai, Phuong Ben Thanh 08 3521 1111 --- ---
12 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8012 Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
13 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8011 Mat duong Ton That Thiep, Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
14 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8010 So 161 Dong Khoi, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
9669