TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Citibank tại Quận 3 - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Citibank tại Quận 3 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8036 So 5, duong Ky Dong, Phuong Ben Nghe 08 3521 1111 --- ---
2 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8038 So 34-34A duong Vo Van Tan, Phuong 6 08 3521 1111 --- ---
9669