TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Citibank tại Quận 7 - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Citibank tại Quận 7 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8055 So 469 duong Nguyen Huu Tho, Phuong Tan Hung 08 3521 1111 --- ---
2 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8007 Nha hang Trung Hoa Thao Li, 3SH-11-1, KP Grandview, Phuong Tan Phong 08 3521 1111 --- ---
3 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8047 So S25-1 Sky Garden duong Nguyen Van Linh, Phuong Tan Phong 08 3521 1111 --- ---
9669