TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Nam A Bank tại Bình Thạnh - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Nam A Bank tại Bình Thạnh - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Chi nhánh Thị Nghè 36A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (84-28) 3 8408 757 - 3 8408 758 (84-28) 3 5140 282 ---
2 Phòng giao dịch Văn Thánh 600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (84-28) 3 5127 116 – 3 5127 118 (84-28) 3 5127 120 ---
9669