TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Nam A Bank tại tp Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Nam A Bank tại tp Nha Trang - Khánh Hòa, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Phòng giao dịch Trần Phú GF.9-11/K-L, số 20 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (84-258) 6254 135 (84-258) 625 4132 ---
2 Phòng giao dịch Bình Tân Chung cư 312 Dã Tượng, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (84-258) 6 253099 – 3 731 117 (84-258) 6 253099 ---
3 Chi nhánh Nha Trang 66 Thái Nguyên, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (84-258) 3 824 009 (84-258) 3 824 600 ---