TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Saigonbank tại Quận 1 - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Saigonbank tại Quận 1 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 TT KINH DOANH THẺ 38-40 đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM (+84 28) 3914 2343– 3914 2338– 3914 2346 (+84 28) 3914 2347 – 3914 2348 ---
2 Chi nhánh THÁI BÌNH 333 đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM (+84 28) 3836 8188 – 3836 8270 (+84 28) 38.368.654 ---
3 HỘI SỞ 2C đường Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM (+84 28) 3914 3183 (+84 28) 3914 3193 ---
4 Công ty QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN 38-40 đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM (+84 28) 3821 8524 --- ---
5 Chi nhánh TÂN ĐỊNH 117 đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM (+84 28) 3848 4891 – 3848 4893 (+84 28) 3848 4890 ---