TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng SCB tại Bình Thạnh - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng SCB tại Bình Thạnh - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 PGD VĂN THÁNH 86 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 028 38997958 028 38997927
2 PGD HÀNG XANH 87 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35142960 - 028 35142961 - 028 35142963 028 35142749
3 PGD THANH ĐA 774 (số cũ 632) Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35119618 028 35119638
4 PGD Đinh Bộ Lĩnh 121 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 38997791 - 028 38997792 - 028 38997793 028 38997794
5 PGD BÌNH THẠNH 452 Đường Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35157038 - 028 35500538 028 35151326
6 PGD ĐIỆN BIÊN PHỦ 259 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35127494 028 35127497
7 PGD LÊ QUANG ĐỊNH 53 -55 Đường Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35512956 028 35512957
8 PGD ĐINH TIÊN HOÀNG 41 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35174503 - 028 35174505 028 35174421
9 PGD XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 298 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35127704 - 028 35127705 - 028 35127706 028 35127710
10 PGD THỊ NGHÈ 147 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 38408731 - 028 38407984 028 38408702
11 PGD NƠ TRANG LONG 170V - 170X Đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 028 35515327 - 028 35515329 028 35515330