TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng SCB tại Lê Chân - TP Hải Phòng

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng SCB tại Lê Chân - TP Hải Phòng, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 PGD Hàng Kênh 181 Phố Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng (0225) 3639557 (0225) 3639558
2 PGD Trần Nguyên Hãn 266H - 266G Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng (0225) 3786202 (0225) 3786203
3 PGD Lạch Tray 308-310 Phố Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng (0225) 3613156 (0225) 3613157
4 PGD Tô Hiệu 1,2,3 nhà số 411-413 Tô Hiệu, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng (0225) 3956935 (0225) 3956936