TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát

Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát
3 6
 • Mức phí tối thiểu

  4 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  0 - 47 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  9/15/21 năm
 • Thời hạn đóng phí

  6/12/18 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Năm / Nửa Năm / Quý / Tháng
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(905 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Với sự kết hợp linh hoạt giữa “Bảo vệ” và “Tiết kiệm”, Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát giúp bạn xóa bỏ những lo âu trong cuộc sống và chu toàn những dự định đề ra.

Tài khoản tiết kiệm của bạn gia tăng cũng như bạn và gia đình bạn còn được bảo vệ an toàn bởi chính những quyền lợi tuyệt đối ưu việt của sản phẩm.

Sản phẩm không tham gia chia lãi.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

- Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng(*) + Phí chưa hưởng.

Người thụ hưởng sẽ nhận 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng  cộng Phí chưa hưởng tại năm hợp đồng tương ứng nếu Người được bảo hiểm tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

- Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn: 100% Số tiền bảo hiểm.

Ngoài Quyền lợi bảo hiểm kể trên, Người thụ hưởng sẽ nhận thêm 100% Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn.

- Quyền lợi đáo hạn: 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng.

Vào ngày đáo hạn, nếu Hợp đồng vẫn còn  hiệu lực, Người thụ hưởng sẽ nhận 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng tại thời điểm đó.

- Quyền lợi tiền mặt:

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi tiền mặt cho Người thụ hưởng vào cuối mỗi ba (03) Năm hợp đồng như sau:

Năm hợp đồng 3 6 9 12 15 18 21

Quyền lợi tiền mặt (% Số tiền bảo hiểm)

3% 6% 9% 12% 15% 18% 21%

- Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch:

Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

(*) Số tiền bảo hiểm gia tăng: số tiền bảo hiểm nhân với hệ số gia tăng của năm hợp đồng tương ứng. Số tiền bảo hiểm gia tăng sẽ tăng cho đến ngày đáo hạn của hợp đồng. Hệ số gia tăng của mỗi năm hợp đồng được quy định cụ thể trong Quy tắc và điều khoản của sản phẩm này.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Thời hạn hợp đồng 9 15 21
Thời hạn đóng phí 6 12 18
Giới hạn tuổi 0~40 tuổi 0~53 tuổi 0~47 tuổi

Lãi suất tính phí bảo hiểm: 7,5%.

Định kỳ đóng phí: Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.

Giới hạn phí bảo hiểm: Tối thiểu: 300.000 VND cho mỗi lần đóng phí (Bao gồm hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm phụ kèm theo).

Giới hạn số tiền bảo hiểm:

Tối thiểu: 10 triệu.

Tối đa:

Tuổi PPP 6 12 18
0~14 420 triệu 320 triệu 260 triệu
15~60 1320 triệu 1000 triệu 810 triệu

Chú thích: Hợp đồng hết hiệu lực khi quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn bởi tai nạn hoặc quyền lợi đáo hạn được chi trả.

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

SẢN PHẨM BỔ TRỢ
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R01)
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay (Mã sản phẩm: R02)
- Bảo Hiểm Hỗ trợ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay (Mã sản phẩm: R03)
- Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R04)
- Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay (Mã sản phẩm: R05)
- Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí (Mã sản phẩm: R06)
- Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao (Mã sản phẩm: R07)

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Cathay Life