TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(322)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Hưng

Trần Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 20/01/2015
Chat ngay
5106 lượt xem
Chuyên gia trần thế chinh

trần thế chinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CVQHKHCN
Ngày mở tài khoản: 03/02/2015
Chat ngay
1015 lượt xem
Chuyên gia Lê Bích Quyền

Lê Bích Quyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 04/03/2015
Chat ngay
1136 lượt xem
Chuyên gia Kim Khánh

Kim Khánh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 23/03/2015
Chat ngay
1311 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thế Long

Nguyễn Thế Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 23/03/2015
Chat ngay
1186 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 23/03/2015
Chat ngay
2614 lượt xem
Chuyên gia Lê Chà My

Lê Chà My

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 25/03/2015
Chat ngay
1287 lượt xem
Chuyên gia trịnh công bách

trịnh công bách

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/04/2015
Chat ngay
2298 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Bắc

Nguyễn Thành Bắc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/04/2015
Chat ngay
1770 lượt xem
Chuyên gia Ngô Đức Khoa

Ngô Đức Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/04/2015
Chat ngay
1398 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
1090 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Công Đức

Nguyễn Công Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 25/04/2015
Chat ngay
799 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Trinh

Nguyễn Ngọc Trinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 07/05/2015
Chat ngay
1172 lượt xem
Chuyên gia Lâm Minh Trường

Lâm Minh Trường

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 10/05/2015
Chat ngay
1463 lượt xem
Chuyên gia Võ Bá Minh

Võ Bá Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 11/05/2015
Chat ngay
1082 lượt xem
Chuyên gia Lê Minh Phương

Lê Minh Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 21/05/2015
Chat ngay
1400 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 28/05/2015
Chat ngay
723 lượt xem
Chuyên gia Phạm Ngọc Vân

Phạm Ngọc Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 04/06/2015
Chat ngay
4436 lượt xem
Chuyên gia Lương Thu Nga

Lương Thu Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/06/2015
Chat ngay
1207 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thiên Lý

Nguyễn Thiên Lý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 15/06/2015
Chat ngay
2810 lượt xem