TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(320)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lương Ngọc Nhật Hà

Lương Ngọc Nhật Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn - khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 30/08/2017
Chat ngay
204 lượt xem
Chuyên gia Trần Đình Tú

Trần Đình Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 14/09/2017
Chat ngay
230 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THANH TÙNG

NGUYỄN THANH TÙNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 06/06/2016
Chat ngay
510 lượt xem
Chuyên gia Trần Trung Chánh

Trần Trung Chánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 02/08/2016
Chat ngay
548 lượt xem
Chuyên gia Trần Tuấn Nghĩa

Trần Tuấn Nghĩa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 07/03/2018
Chat ngay
161 lượt xem
Chuyên gia Trần Lê Tâm

Trần Lê Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Quản lý Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/03/2019
Chat ngay
100 lượt xem
Chuyên gia Lâm Bảo Khương

Lâm Bảo Khương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 16/06/2019
Chat ngay
104 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Kiến Vàng

Nguyễn Kiến Vàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Vay mua ô tô tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 13/02/2020
Chat ngay
68 lượt xem
Chuyên gia Anh Thông

Anh Thông

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 09/09/2020
Chat ngay
39 lượt xem
Chuyên gia Trần Chí Hiếu

Trần Chí Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày mở tài khoản: 11/08/2015
Chat ngay
740 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lương Dũng

Nguyễn Lương Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 27/11/2015
Chat ngay
490 lượt xem
Chuyên gia Đinh Thị Hải Hà

Đinh Thị Hải Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 31/08/2015
Chat ngay
901 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thị Cẩm Vân

Đặng Thị Cẩm Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QTVTS
Ngày mở tài khoản: 11/08/2017
Chat ngay
306 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hồ Duy Quyền

Nguyễn Hồ Duy Quyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 11/03/2017
Chat ngay
271 lượt xem
Chuyên gia Phan Nhật Thanh

Phan Nhật Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/12/2014
Chat ngay
2958 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Lệ Thúy

Trần Thị Lệ Thúy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 12/01/2016
Chat ngay
591 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Đào

Bùi Thị Đào

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 14/04/2017
Chat ngay
233 lượt xem
Chuyên gia Minh Châu

Minh Châu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 25/12/2014
Chat ngay
2918 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thanh Tùng

Phạm Thanh Tùng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 17/01/2015
Chat ngay
1809 lượt xem
Chuyên gia Trần Hưng

Trần Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 20/01/2015
Chat ngay
5089 lượt xem