TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(320)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Thị Bình

Trần Thị Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: CV Quan hệ KH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 07/07/2015
Chat ngay
606 lượt xem
Chuyên gia Lê Hoàng Chánh

Lê Hoàng Chánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Giám đốc chi nhánh
Ngày mở tài khoản: 14/07/2015
Chat ngay
651 lượt xem
Chuyên gia Đào Việt Trung

Đào Việt Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 30/07/2015
Chat ngay
785 lượt xem
Chuyên gia Mai Hữu Khương

Mai Hữu Khương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 11/08/2015
Chat ngay
500 lượt xem
Chuyên gia abbb

abbb

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: --- tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 15/08/2015
Chat ngay
838 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trang Minh Khải

Nguyễn Trang Minh Khải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 06/09/2015
Chat ngay
524 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Nguyên

Phạm Văn Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 17/09/2015
Chat ngay
729 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thế Quyết

Đặng Thế Quyết

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 14/10/2015
Chat ngay
556 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh Cần

Trần Thanh Cần

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quản trị viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 13/11/2015
Chat ngay
547 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2015
Chat ngay
490 lượt xem
Chuyên gia Lệ Thúy

Lệ Thúy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/03/2016
Chat ngay
405 lượt xem
Chuyên gia Ong Hai Anh

Ong Hai Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CVQHKH - Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 09/03/2016
Chat ngay
294 lượt xem
Chuyên gia Trần Nguyễn Trọng Duy

Trần Nguyễn Trọng Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 20/04/2016
Chat ngay
364 lượt xem
Chuyên gia nguyễn xuân vỹ

nguyễn xuân vỹ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 26/04/2016
Chat ngay
422 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: Thực Tập Viên
Ngày mở tài khoản: 09/05/2016
Chat ngay
356 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
389 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THỊ NGẦN

NGUYỄN THỊ NGẦN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Giao dịch viên
Ngày mở tài khoản: 25/11/2016
Chat ngay
235 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thị Hà Trang

Ngô Thị Hà Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Lào Cai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: NV QHKH
Ngày mở tài khoản: 19/12/2016
Chat ngay
239 lượt xem
Chuyên gia Dương Kim Oanh

Dương Kim Oanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Lào Cai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 19/12/2016
Chat ngay
274 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: cvqhkhcn
Ngày mở tài khoản: 10/01/2017
Chat ngay
196 lượt xem