TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ ghi nợ nội địa (ATM)

(2831)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Huy Quang

Nguyễn Huy Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên KH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 12/02/2020
Chat ngay
25 lượt xem
Chuyên gia Lê Minh Dũng

Lê Minh Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 19/03/2019
Chat ngay
101 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Anh Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Finance.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 16/07/2018
Chat ngay
111 lượt xem
Chuyên gia Trần Quang Anh

Trần Quang Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/05/2018
Chat ngay
127 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Thảo

Nguyễn Thị Minh Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm sức khỏe, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 14/04/2018
Chat ngay
94 lượt xem
Chuyên gia Trần Tuấn Nghĩa

Trần Tuấn Nghĩa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 07/03/2018
Chat ngay
112 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Sơn La
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 06/02/2018
Chat ngay
125 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thanh Hòa

Ngô Thanh Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm ôtô, Bất động sản, Bảo hiểm du lịch tại Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 22/12/2017
Chat ngay
48 lượt xem
Chuyên gia Từ Quốc Trung

Từ Quốc Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 30/08/2017
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Võ Thanh Hằng

Võ Thanh Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm ôtô, Bất động sản, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CVKH
Ngày mở tài khoản: 17/10/2016
Chat ngay
485 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thị Thùy Trang

Ngô Thị Thùy Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 11/10/2016
Chat ngay
393 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 08/08/2016
Chat ngay
424 lượt xem
Chuyên gia Trần Trung Chánh

Trần Trung Chánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 02/08/2016
Chat ngay
483 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/07/2016
Chat ngay
759 lượt xem
Chuyên gia Phan Lam Traˋ

Phan Lam Traˋ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CVTV
Ngày mở tài khoản: 10/05/2016
Chat ngay
257 lượt xem
Chuyên gia Đàm Huy Hoàng

Đàm Huy Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
2343 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trung Đức

Nguyễn Trung Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/08/2016
Chat ngay
231 lượt xem
Chuyên gia Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 23/10/2017
Chat ngay
291 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Thị Thu Hà

Đỗ Thị Thu Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 15/03/2018
Chat ngay
108 lượt xem
Chuyên gia Trần Hoàng Dương

Trần Hoàng Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 04/05/2016
Chat ngay
503 lượt xem

9669