TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ ghi nợ nội địa (ATM)

(2831)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Chu Thanh Thúy

Chu Thanh Thúy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 02/03/2016
Chat ngay
481 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Anh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Nhan vien
Ngày mở tài khoản: 27/08/2020
Chat ngay
22 lượt xem
Chuyên gia Lê Minh Cảnh

Lê Minh Cảnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên QLKH cao cấp
Ngày mở tài khoản: 22/03/2019
Chat ngay
78 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Lan Phương

Phạm Thị Lan Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên giao dịch
Ngày mở tài khoản: 30/07/2018
Chat ngay
80 lượt xem
Chuyên gia Trần Bá Đệ

Trần Bá Đệ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Tháp
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tin Dung
Ngày mở tài khoản: 19/04/2015
Chat ngay
1780 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Dân

Nguyễn Tiến Dân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 29/05/2019
Chat ngay
65 lượt xem
Chuyên gia NGUYEN VAN HAI

NGUYEN VAN HAI

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CHUYÊN VIÊN QHKH CÁ NHÂN
Ngày mở tài khoản: 27/02/2019
Chat ngay
74 lượt xem
Chuyên gia Ma Nguyên Khanh

Ma Nguyên Khanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: KHCN
Ngày mở tài khoản: 03/12/2018
Chat ngay
79 lượt xem
Chuyên gia Châu Linh

Châu Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/11/2018
Chat ngay
101 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Kỳ Duyên

Nguyễn Kỳ Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
200 lượt xem
Chuyên gia Võ Phạm Bích Nhật

Võ Phạm Bích Nhật

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: NV HTKD
Ngày mở tài khoản: 15/08/2018
Chat ngay
116 lượt xem
Chuyên gia Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: QL KHCN
Ngày mở tài khoản: 31/07/2018
Chat ngay
105 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 13/01/2016
Chat ngay
746 lượt xem
Chuyên gia Lê trung hiếu

Lê trung hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Pse loan
Ngày mở tài khoản: 22/02/2018
Chat ngay
90 lượt xem
Chuyên gia Trần Hữu Hoàng

Trần Hữu Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhâ
Ngày mở tài khoản: 10/07/2017
Chat ngay
188 lượt xem
Chuyên gia Lê Kim Trúc

Lê Kim Trúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Giám đốc tư vấn
Ngày mở tài khoản: 15/06/2017
Chat ngay
193 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Ngoc Hoang

Nguyen Ngoc Hoang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/11/2015
Chat ngay
913 lượt xem
Chuyên gia Phan Lan Phương

Phan Lan Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 30/03/2017
Chat ngay
205 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên chính
Ngày mở tài khoản: 07/05/2019
Chat ngay
33 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Duy Tùng

Nguyễn Duy Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 31/08/2018
Chat ngay
114 lượt xem

9669