TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ ghi nợ nội địa (ATM)

(2831)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên chính
Ngày mở tài khoản: 07/05/2019
Chat ngay
33 lượt xem
Chuyên gia Chương Thị Mỹ Thi

Chương Thị Mỹ Thi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Giao Dịch Viên
Ngày mở tài khoản: 14/09/2016
Chat ngay
298 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Hiếu

Nguyễn Mạnh Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 04/10/2016
Chat ngay
340 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thùy Linh

Ngô Thùy Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/09/2017
Chat ngay
112 lượt xem
Chuyên gia phạm quang ngọc

phạm quang ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Sale officer
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
178 lượt xem
Chuyên gia Đinh Quốc Hoàng

Đinh Quốc Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bất động sản, Bảo hiểm nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 14/11/2018
Chat ngay
99 lượt xem
Chuyên gia Trần Quốc Trưởng

Trần Quốc Trưởng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác, Bất động sản, Trái phiếu, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 10/12/2018
Chat ngay
94 lượt xem
Chuyên gia Nguyen tri cong

Nguyen tri cong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Thẻ ghi nợ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: 2
Ngày mở tài khoản: 22/11/2019
Chat ngay
63 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thị Cẩm Vân

Đặng Thị Cẩm Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QTVTS
Ngày mở tài khoản: 11/08/2017
Chat ngay
252 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Thanh Vi

Trần Thị Thanh Vi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bến Tre
Kinh nghiệm:
Vị trí: Công tác viên
Ngày mở tài khoản: 12/01/2018
Chat ngay
111 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng
Ngày mở tài khoản: 05/05/2016
Chat ngay
398 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Van A

Nguyen Van A

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 12/01/2015
Chat ngay
1605 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Nhàn

Bùi Thị Nhàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 05/12/2015
Chat ngay
1001 lượt xem
Chuyên gia phan bỉnh cẩm

phan bỉnh cẩm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/03/2017
Chat ngay
169 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Cần

Nguyễn Văn Cần

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 07/04/2015
Chat ngay
2521 lượt xem
Chuyên gia Võ Hữu Tài

Võ Hữu Tài

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 22/04/2016
Chat ngay
708 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 27/06/2015
Chat ngay
2021 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hồ Duy Quyền

Nguyễn Hồ Duy Quyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 11/03/2017
Chat ngay
214 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quốc Duy

Nguyễn Quốc Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Hỗ trợ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 23/03/2017
Chat ngay
194 lượt xem
Chuyên gia Trương Cao Đại

Trương Cao Đại

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/09/2015
Chat ngay
807 lượt xem

9669