TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam

(1461)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Đào Xuân Mai

Đào Xuân Mai

10

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính ngoại hạng
Ngày mở tài khoản: 26/07/2015
Chat ngay
4497 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nguyệt Ánh

Nguyễn Nguyệt Ánh

11

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Branch Manager
Ngày mở tài khoản: 29/06/2016
Chat ngay
2382 lượt xem
Chuyên gia Lê Minh Thuận

Lê Minh Thuận

3

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 02/07/2016
Chat ngay
1331 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Việt Anh

Trịnh Việt Anh

2

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 23/06/2015
Chat ngay
16342 lượt xem
Chuyên gia Lương Đức Tâm

Lương Đức Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 04/04/2016
Chat ngay
734 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Việt Trinh

Phan Thị Việt Trinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: banca
Ngày mở tài khoản: 21/08/2017
Chat ngay
295 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Văn Phú

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 14 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 29/06/2016
Chat ngay
584 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Phẩm

Lê Văn Phẩm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Branch Manager
Ngày mở tài khoản: 10/01/2018
Chat ngay
177 lượt xem
Chuyên gia Lê Hồng Nhung

Lê Hồng Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: 77 Trần Nhân Tôn, q.5
Ngày mở tài khoản: 04/02/2016
Chat ngay
857 lượt xem
Chuyên gia Vương Thanh Huyền

Vương Thanh Huyền

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh Cấp cao
Ngày mở tài khoản: 12/07/2015
Chat ngay
12513 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN HOÀNG HIỆP

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ
Ngày mở tài khoản: 13/12/2016
Chat ngay
412 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguyễn Hoàng Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Bình
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 19/04/2016
Chat ngay
467 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm
Ngày mở tài khoản: 10/02/2017
Chat ngay
338 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Ngọc Yến

Trần Thị Ngọc Yến

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 10/04/2017
Chat ngay
391 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Thư

Phạm Thị Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 13/01/2014
Chat ngay
188 lượt xem
Chuyên gia Cao Thanh Phong

Cao Thanh Phong

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 07/05/2019
Chat ngay
94 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Loan

Trần Thị Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 06/05/2016
Chat ngay
624 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Đào

Vũ Thị Đào

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 13/04/2016
Chat ngay
388 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Bích Ngọc

Nguyễn Bích Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên Hoạch định Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 17/05/2016
Chat ngay
294 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Trung Nguyên

Hoàng Trung Nguyên

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 08/07/2017
Chat ngay
194 lượt xem