TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

(2292)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lại Văn Khánh

Lại Văn Khánh

1

Chuyên gia

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 25/02/2016
Chat ngay
3288 lượt xem
Chuyên gia Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

1

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 01/01/2016
Chat ngay
1676 lượt xem
Chuyên gia Justin Bùi

Justin Bùi

3

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng Phòng KD
Ngày mở tài khoản: 08/06/2016
Chat ngay
1899 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Trọng Thái

Hoàng Trọng Thái

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 14 năm
Vị trí: Giám Đốc
Ngày mở tài khoản: 06/07/2016
Chat ngay
821 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trọng Tuấn

Nguyễn Trọng Tuấn

2

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: đại lý bán hàng
Ngày mở tài khoản: 17/08/2015
Chat ngay
1880 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh Trí Thức

Trần Thanh Trí Thức

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 30/12/2017
Chat ngay
311 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tín Trọng

Nguyễn Tín Trọng

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 13 năm
Vị trí: trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 02/02/2015
Chat ngay
3028 lượt xem
Chuyên gia Trần Ngọc Thành

Trần Ngọc Thành

8

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 07/09/2015
Chat ngay
8964 lượt xem
Chuyên gia Lê trần Vũ

Lê trần Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư vấn
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
45 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 22/01/2019
Chat ngay
169 lượt xem
Chuyên gia Đinh Thanh Luận

Đinh Thanh Luận

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Unit Manager
Ngày mở tài khoản: 10/03/2016
Chat ngay
943 lượt xem
Chuyên gia Cao Trang

Cao Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 08/04/2017
Chat ngay
372 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Vân

Lê Thị Vân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: nhân viên bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 27/04/2017
Chat ngay
341 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Hoài

Phạm Thị Hoài

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 27/07/2017
Chat ngay
273 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị minh tâm

Nguyễn thị minh tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 13 năm
Vị trí: trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 29/06/2016
Chat ngay
615 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Anh Tuấn

Huỳnh Anh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 17/10/2016
Chat ngay
249 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Thu Huyền

Phạm Thị Thu Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 23/01/2018
Chat ngay
286 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Thùy Trang

Lê Thị Thùy Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 16/11/2015
Chat ngay
922 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
373 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoài Vũ

Nguyễn Hoài Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 05/09/2016
Chat ngay
472 lượt xem