TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp OCB

(164)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trương Công Anh Tuấn

Trương Công Anh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/08/2016
Chat ngay
557 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Thành

Nguyễn Tiến Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 28/04/2019
Chat ngay
267 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Hải Đăng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Cà Mau
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 09/10/2017
Chat ngay
266 lượt xem
Chuyên gia Trần Như Đức

Trần Như Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên Viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 03/10/2017
Chat ngay
341 lượt xem
Chuyên gia Lê Phượng

Lê Phượng

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
542 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Đình Chiến

Hoàng Đình Chiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng nhóm tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 23/12/2015
Chat ngay
490 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Thế Sơn

Ngọc Thế Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: truong phong
Ngày mở tài khoản: 14/02/2015
Chat ngay
1048 lượt xem
Chuyên gia Trần Hoàng Xuân Vịnh

Trần Hoàng Xuân Vịnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 08/06/2016
Chat ngay
679 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại An Giang
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 22/11/2018
Chat ngay
211 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Minh Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên cao cấp
Ngày mở tài khoản: 30/03/2018
Chat ngay
303 lượt xem
Chuyên gia Hà Thúy Nga

Hà Thúy Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 26/11/2018
Chat ngay
210 lượt xem
Chuyên gia do phuc huy

do phuc huy

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: trưỡng phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 20/05/2016
Chat ngay
680 lượt xem
Chuyên gia Quách Trường Pháp

Quách Trường Pháp

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 13/09/2017
Chat ngay
98 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thanh Phát

Huỳnh Thanh Phát

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyen vien quan he kh ca nhan
Ngày mở tài khoản: 28/09/2015
Chat ngay
1198 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Bửu

Lê Văn Bửu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: 127 - 129, Chợ Lớn, P11, Quận 6 (Phòng Giao Dịch Bình Phú)
Ngày mở tài khoản: 17/10/2017
Chat ngay
203 lượt xem
Chuyên gia Hà Quý Dương

Hà Quý Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 01/03/2016
Chat ngay
620 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Đức Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/07/2015
Chat ngay
1181 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thành Đạt

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/11/2015
Chat ngay
923 lượt xem
Chuyên gia Cao Thị Thảo

Cao Thị Thảo

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 19/03/2016
Chat ngay
1021 lượt xem
Chuyên gia Hải

Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 30/03/2020
Chat ngay
61 lượt xem