avatart

khach

icon

Điểm đặt cây ATM NCB tại Bắc Ninh

Cập nhật danh sách địa chỉ mạng lưới và điểm đặt cây ATM NCB gần nhất tại Bắc Ninh, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.

Cây ATM NCB tại Bắc Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân có mạng lưới cây ATM rộng khắp trên cả nước. Hiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân có tổng cộng hơn 1 cây ATM đặt tại Bắc Ninh. Trong đó nhiều nhất phải kể đến TP. Bắc Ninh - 1 cây ATM.

Nguyễn Thị Thu Thủy