avatart

khach

icon

Tìm điểm ưu đãi

Dịch vụ ưu đãi

anh

167 FAUBOURG BAR

1

651 lượt xem

Giảm 10% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 10/06/2019 đến ngày 31/12/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

The Square

1

572 lượt xem

Giảm 10% tổng hóa đơn

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 10/06/2019 đến ngày 31/12/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Làng Việt Restaurant

1

522 lượt xem

Giảm 15% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/09/2019 đến ngày 31/12/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Novotel Saigon Centre Hotel - Bar on top

1

554 lượt xem

giảm 10% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 10/06/2019 đến ngày 31/12/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Hòn Tằm Lounge

1

338 lượt xem

Giảm 10% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Nhà hàng Flamingo

0.5

638 lượt xem

Giảm 10% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Phố Cổ Restaurant

1

348 lượt xem

Giảm 10% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Ocean View Restaurant

0

664 lượt xem

Giảm 10% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Thực dưỡng Homefood

0

294 lượt xem

Giảm 10% tổng hóa đơn

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/09/2019 đến ngày 15/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Hệ thống cháo lứt Homefood

0

299 lượt xem

Giảm 10% tổng hóa đơn

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/09/2019 đến ngày 15/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

Chay Bà Xã

0

465 lượt xem

Giảm 40% cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/09/2019 đến ngày 15/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

anh

The City Coffee

0

297 lượt xem

Giảm 10% trên tổng hóa đơn dành cho chủ thẻ VPBank

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 10/09/2019 đến ngày 12/09/2020

Dành cho thẻ VPBank

Danh sách điểm ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng của các ngân hàng trên toàn quốc

Huỳnh Thị Bích