avatart

khach

icon

Tìm điểm ưu đãi

Dịch vụ ưu đãi

anh

Kênh mua sắm trực tuyến Lazada

0

670 lượt xem

Ưu đãi 10% giá trị giao dịch và 100,000 VNĐ cho giao dịch tiếp theo

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 15/09/2016 đến ngày 30/12/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

SAI GON RESTAURANT

0

429 lượt xem

Ưu đãi 15% cho thức ăn khi dùng bữa tại Sai Gon Restaurant

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

MING RESTAURANT

0

406 lượt xem

Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi dùng bữa tại Ming Restaurant

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

Nhà hàng Brasserie Westlake

0

380 lượt xem

Ưu đãi 10% - 15% khi dùng bữa tại Nhà hàng Brasserie Westlake

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

SAN HÔ TEPPANYAKI

0

413 lượt xem

Ưu đãi 10-15% dùng bữa tại Nhà hàng San Hô Teppanyaki

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

GRILL 66 RESTAURANT

0

353 lượt xem

Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn khi dùng bữa tại nhà hàng Grill 66

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

AULACDO BRAZIL

0

281 lượt xem

Ưu đãi 15% cho a la carte khi dùng bữa tại Nhà hàng Aulacdo Brazil:

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

VỊ QUẢNG RESTAURANT

0

431 lượt xem

Ưu đãi 15% khi dùng bữa tại nhà hàng Vị Quảng

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

Nhà hàng An Biên

0

233 lượt xem

Ưu đãi 20% trên các món lẩu khi dùng bữa tại nhà hàng An Biên

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

Nhà hàng Noir

0

309 lượt xem

Ưu đãi 20% trên thức ăn khi dùng bữa trưa tại Nhà hàng Noir.

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

Nhà hàng Cái Thùng Gỗ

0

547 lượt xem

Ưu đãi 15% trên set menu khi dùng bữa tại Nhà hàng Cái Thùng Gỗ

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

anh

Nhà hàng Inter Nos

0

577 lượt xem

Ưu đãi 20% cho à la carte khi dùng bữa tại Nhà hàng

Thời hạn khuyến mại: Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2016

Dành cho thẻ NCB

Danh sách điểm ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng của các ngân hàng trên toàn quốc

Huỳnh Thị Bích