TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo hiểm khách du lịch trong nước

Thông tin sản phẩm
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Thông tin sản phẩm

1. Đối tượng bảo hiểm
Những người đi tham quan, nghỉ mát, đi dã ngoại... hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trên lãnh thổ Việt Nam theo các điều khoản quy định tại Quy tắc bảo hiểm này
2. Phạm vi bảo hiểm
Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn
Tử vong do ốm đau, bệnh tật.
3. Quyền lợi bảo hiểm
Trường hợp NĐBH bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm
Trường hợp NĐBH bị tử vong do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm
Trường hợp NĐBH bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” đính kèm quy tắc này

4. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

Khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm cần phải:

Bước: 1 Thông báo ngay cho tổ chức đoàn du lịch biết, hoặc đại lý của PTI tại nước đến du lịch trong vòng 24 giờ.

Bước: 2 Thực hiện những chỉ dẫn của tổ chức du lịch hoặc đại lý của PTI tại nước đến du lịch.

Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm uỷ quyền. Trường hợp Người được bảo hiểm chết thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp cần nộp cho PTI các chứng từ sau đây:

1. Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm có ghi địa chỉ chính xác;

2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm;

3. Những giấy tờ cần thiết trong số các giấy tờ dưới đây liên quan đến trường hợp yêu cầu trả tiền bảo hiểm:

a) Trường hợp thiệt hại về người do tai nạn hoặc ốm đau:

 • Biên bản tai nạn có ghi nhận trường hợp chết hoặc tai nạn;
 • Giấy điều trị của cơ quan y tế;
 • Biên lai các chi phí y tế, hồi hương và các chi phí khác;
 • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

b) Trường hợp thiệt hại về hành lý và vật dụng riêng:

 • Bằng chứng chứng minh hành lý, vật dụng riêng bị mất, thiệt hại và mức độ tổn thất;
 • Biên bản về việc mất toàn bộ kiện hành lý của cơ quan vận chuyển và vé hành lý;
 • Bản kê chi tiết giá trị tài sản bị thiệt hại;
 • Tờ khai hải quan khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nước đến du lịch để về Việt Nam trong đó ghi rõ hành lý và tài sản mang theo;
 • Hoá đơn sửa chữa tài sản hay thay thế phụ tùng;

c) Những giấy tờ khác có liên quan mà PTI yêu cầu;

d) Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Khi nhận tiền bồi thường về hành lý, vật dụng riêng bị mất, hỏng, Người được bảo hiểm phải chuyển quyền khiếu nại đối với người thứ ba (nếu có) cho PTI trong phạm vi số tiền bồi thường đã nhận và tạo mọi điều kiện để PTI thực hiện quyền khiếu nại này.

Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các điều quy định trong Quy tắc này, PTI có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm.

1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn trả tiền bảo hiểm của PTI là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ, và không kéo dài quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Trường hợp từ chối trả tiền bảo hiểm, PTI phải thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết lý do từ chối trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ.

Quyền lợi bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PTI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả tiền bảo hiểm như sau :

 • Đối với số tiền bảo hiểm từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng PTI chi trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ trả thương tật đính kèm Quy tắc này.
 • Đối với số tiền bảo hiểm trên 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: PTI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
 • Thương tật bộ phận vĩnh viễn : PTI chỉ trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm Quy tắc.
 • Thương tật tạm thời: PTI chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo sự chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm Quy tắc này.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PTI sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo hình thức nào thì sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo hình thức đó.

Trường hợp trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả của tai nạn đó, PTI sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này với số tiền đã trả trước đó.

Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo sự chỉ dẫn của cơ quan y tế, thì PTI chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

Phí bảo hiểm

Những bài viết được quan tâm nhiều nhất

TƯ VẤN BẢO HIỂM DU LỊCHNhận xét

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất

   Các sản phẩm liên quan

Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 231,6 triệu
Phí bảo hiểm
208 nghìn - 5,228 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 463,2 triệu
Phí bảo hiểm
304 nghìn - 8,713 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 695 triệu
Phí bảo hiểm
205 nghìn - 3,8 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,158 tỷ
Phí bảo hiểm
437 nghìn - 10 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
10 triệu - 100 triệu
Phí bảo hiểm
1,7 nghìn - 17 nghìn
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,6 tỷ
Phí bảo hiểm
490 nghìn - 5,6 triệu
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 400 USD
Phí bảo hiểm
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 400 USD
Phí bảo hiểm