TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo An Sinh

Bảo An Sinh
5 1
 • Mức phí tối thiểu

  10 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  18 – 50 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  8 năm
 • Thời hạn đóng phí

  8 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Tháng/quý/năm
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(936 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Bảo An Sinh được thiết kế linh hoạt giúp bạn xây dựng kế hoạch của riêng mình và người bạn đời

 • Xây dựng kế hoạch hưu trí linh hoạt, phù hợp với thu nhập cho bạn và bạn đời.
 • Khi bạn gặp rủi ro, PVI Sun Life sẽ thay mặt bạn tiếp tục thực hiện các khoản tiết kiệm như kế hoạch ban đầu để đảm bảo kế hoạch hưu trí của bạn luôn được thực hiện
 • Tăng cường sự bảo vệ nguồn tài chính của gia đình

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

KẾ HOẠCH HƯU TRÍ AN TOÀN HIỆU QUẢ

Xây dựng kế hoạch hưu trí: Linh hoạt xây dựng kế hoạch tài chính cho giai đoạn nghỉ hưu tùy vào thu nhập và nhu cầu của khách hàng.

Kế hoạch hưu trí luôn được đảm bảo: Nếu Bên mua bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, PVI Sun Life sẽ thay mặt khách hàng tiếp tục thực hiện các khoản tiết kiệm như kế hoạch ban đầu để đảm bảo cho kế hoạch hưu trí được vẹn toàn.

BẢO VỆ TÀI CHÍNH TRƯỚC RỦI RO

TIẾT KIỆM LINH HOẠT

Bảo An Sinh được xây dựng dựa trên cơ chế tiết kiệm linh hoạt, Phí bảo hiểm được phân bổ của Hợp đồng sẽ được đầu tư vào Qũy liên kết chung và được hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Qũy liên kết chung. Mục tiêu đầu tư của Qũy liên kết chung là đạt được lợi nhuận đầu tư ổn định, đồng thời đảm bảo khả năng thanh toán nên PVI Sun Life sẽ thực hiện chính sách đầu tư bằng cách tập trung vào các loại tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

+ Trong mọi trường hợp, mức lãi suất này luôn được đảm bảo ở mức tối thiểu là 5%/năm trong 5 Năm hợp đồng đầu tiên và 3%/năm vào các Năm hợp đồng tiếp theo.

+ Ngoài quyền lợi đầu tư thực tế, Bảo An Sinh còn mang đến cho khách hàng các quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng, Tạm ứng/Rút tiền từ Giá trị tài khoản.

+ Vào Ngày đáo hạn nếu Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản để có thể đảm bảo tài chính tận hưởng cuộc sống hưu trí an nhàn.

Các loại chi phí sau đây sẽ được áp dụng cho quyền lợi cơ bản

1. Chi phí ban đầu

Chi phí ban đầu được khấu trừ từ phí bảo hiểm trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản. Chi phí này thay đổi theo Năm hợp đồng và được tính theo tỷ lệ như sau:

Năm 1 2 3 4 5 6+
%Phí bảo hiểm cơ bản 55% 45% 30% 15% 10% 3%
%Phí bảo hiểm đóng thêm 8% 7% 6% 5% 4% 3%

2.Chi phí bảo hiểm rủi ro

Chi phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản để chi trả Quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng.

3.Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí quản lý hợp đồng hiện tại là 30.000 đồng/tháng, được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản để chi trả các chi phí liên quan đến việc quản lý và duy trì Hợp đồng.

4.Chi phí quản lý quỹ

Chi phí quản lý quỹ hiện tại là 2%/năm, được sử dụng để trang trải chi phí quản lý Quỹ liên kết chung.

5.Chi phí hủy bỏ hợp đồng

Được áp dụng khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng theo tỷ lệ như sau:

Năm 1 - 5 6 7 8 9 10+
% Phí bảo hiểm cơ bản 100% 90% 70% 50% 30% 0%

6.Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm quyết định rút tiền từ Giá trị tài khoản, Bên mua bảo hiểm sẽ phải chịu một khoản phí theo quy định.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ tuổi tham gia bảo hiểm của Người được bảo hiểm 18 tuổi – 50 tuổi
Độ tuổi tham gia bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm Nam: 18 tuổi – 52 tuổi
Nữ: 18 tuổi – 47 tuổi
Thời hạn đóng phí Tối thiểu: 08 năm 
Tối đa: 
- Nam: 60 tuổi – Tuổi tham gia bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm 
- Nữ: 55 tuổi – Tuổi tham gia của bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Sun Life Việt Nam