TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam

(778)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lê Thị Hòa Hội

Lê Thị Hòa Hội

2

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng Ban Kinh doanh - BM
Ngày mở tài khoản: 22/06/2015
Chat ngay
2991 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Thảo

Bùi Thị Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 21/04/2017
Chat ngay
442 lượt xem
Chuyên gia Bùi Lê Phương Oanh

Bùi Lê Phương Oanh

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 12/08/2015
Chat ngay
2099 lượt xem
Chuyên gia Đặng Quốc Toán

Đặng Quốc Toán

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm
Ngày mở tài khoản: 14/03/2016
Chat ngay
1933 lượt xem
Chuyên gia Lâm Thị Thúy

Lâm Thị Thúy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm thai sản tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: us
Ngày mở tài khoản: 17/07/2017
Chat ngay
471 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Thu Hà

Bùi Thị Thu Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 24/03/2016
Chat ngay
608 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Thúy

Trần Thị Thúy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 21/06/2016
Chat ngay
483 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Vonga

Nguyễn Thị Vonga

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Cong ty TNHH BHNT Generali Vietnam
Ngày mở tài khoản: 09/04/2016
Chat ngay
571 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 22/09/2015
Chat ngay
1408 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Thành

Nguyễn Tiến Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 03/12/2015
Chat ngay
594 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Liễu

Nguyễn Thị Liễu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 14/05/2016
Chat ngay
527 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Ninh

Bùi Thị Ninh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 03/12/2015
Chat ngay
778 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hùng

3

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: TVBH
Ngày mở tài khoản: 02/12/2016
Chat ngay
564 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Bích Hồng

Trần Thị Bích Hồng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Quản Lý Kinh Doanh Cấp Cao
Ngày mở tài khoản: 23/03/2016
Chat ngay
555 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Hồng

Hoàng Thị Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 23/03/2016
Chat ngay
316 lượt xem
Chuyên gia Cù Thị Thanh

Cù Thị Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Phó giám đốc Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/12/2016
Chat ngay
454 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Kiên Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 13/12/2016
Chat ngay
375 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Trường An

Đỗ Trường An

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng Chi Nhánh KD
Ngày mở tài khoản: 12/02/2017
Chat ngay
330 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hồng Hiếu

Trần Thị Hồng Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: tư vấn tài chính cá nhân và gia đình
Ngày mở tài khoản: 04/03/2017
Chat ngay
317 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Bích Khuê

Trần Thị Bích Khuê

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tu van
Ngày mở tài khoản: 11/03/2017
Chat ngay
353 lượt xem