Chuyển đổi 1,000,000 Bảng Anh (GBP) sang Đồng Việt Nam (VND)

Công cụ chuyển đổi 1,000,000 Bảng Anh (GBP) bằng bao nhiêu Đồng Việt Nam (VND) miễn phí. Lịch sử tỷ giá GBP (Bảng Anh) đến VND (Đồng Việt Nam) cập nhật hàng ngày

1,000,000 GBP = 28,930.970000 VND

Tỷ giá GBP/VND = 28,930.97

Lịch sử tỷ giá 1,000,000 GBP (Bảng Anh) đổi sang Đồng Việt Nam (VND) 7 ngày qua

Ngày Bảng Anh Đồng Việt Nam
26/06/2022 1,000,000 GBP = 28,930,970,000.000000 VND
25/06/2022 1,000,000 GBP = 28,930,970,000.000000 VND
24/06/2022 1,000,000 GBP = 28,930,970,000.000000 VND
23/06/2022 1,000,000 GBP = 28,945,150,000.000000 VND
22/06/2022 1,000,000 GBP = 28,837,390,000.000000 VND
21/06/2022 1,000,000 GBP = 28,949,230,000.000000 VND
20/06/2022 1,000,000 GBP = 28,838,270,000.000000 VND

Lịch sử tỷ giá cho GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

Biểu đồ tỷ giá GBP/VND

icon-ar

GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

back to top
tìm sản phẩm phù hợp Tìm sản phẩm phù hợp
1900636232 1900 636 232
chat Chat ngay
HOTLINE: 1900 636 232