avatart

khach

icon

Chuyển đổi 1.000 Bảng Anh (GBP) sang Đồng Việt Nam (VND)

Công cụ chuyển đổi 1.000 Bảng Anh (GBP) bằng bao nhiêu Đồng Việt Nam (VND) miễn phí. Lịch sử tỷ giá GBP (Bảng Anh) đến VND (Đồng Việt Nam) cập nhật hàng ngày

1.000 GBP = 29.457.220,000000 VND

Tỷ giá GBP/VND = 29.457,220000

Lịch sử tỷ giá 1.000 GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua

Ngày Bảng Anh Đồng Việt Nam
30/03/2023 1.000 GBP = 29.457.220,000000 VND
29/03/2023 1.000 GBP = 29.400.590,000000 VND
28/03/2023 1.000 GBP = 29.346.830,000000 VND
27/03/2023 1.000 GBP = 29.216.010,000000 VND
26/03/2023 1.000 GBP = 29.237.510,000000 VND
25/03/2023 1.000 GBP = 29.237.510,000000 VND
24/03/2023 1.000 GBP = 29.237.510,000000 VND

Lịch sử tỷ giá cho GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

Biểu đồ tỷ giá GBP/VND

icon-ar

GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

GBP

VND

1 GBP=

29.457

2 GBP=

58.914

3 GBP=

88.372

5 GBP=

147.286

10 GBP=

294.572

20 GBP=

589.144

40 GBP=

1.178.289

50 GBP=

1.472.861

60 GBP=

1.767.433

100 GBP=

2.945.722

200 GBP=

5.891.444

400 GBP=

11.782.888

GBP

VND

500 GBP=

14.728.610

700 GBP=

20.620.054

1.000 GBP=

29.457.220

2.000 GBP=

58.914.440

3.000 GBP=

88.371.660

10.000 GBP=

294.572.200

50.000 GBP=

1.472.861.000

100.000 GBP=

2.945.722.000

500.000 GBP=

14.728.610.000

1.000.000 GBP=

29.457.220.000

100.000.000 GBP=

2.945.722.000.000

1.000.000.000 GBP=

29.457.220.000.000

Xem thêm