Chuyển đổi 500 Bảng Anh (GBP) sang Đồng Việt Nam (VND)

Công cụ chuyển đổi 500 Bảng Anh (GBP) bằng bao nhiêu Đồng Việt Nam (VND) miễn phí. Lịch sử tỷ giá GBP (Bảng Anh) đến VND (Đồng Việt Nam) cập nhật hàng ngày

500 GBP = 29,001.830000 VND

Tỷ giá GBP/VND = 29,001.83

Lịch sử tỷ giá 500 GBP (Bảng Anh) đổi sang Đồng Việt Nam (VND) 7 ngày qua

Ngày Bảng Anh Đồng Việt Nam
27/06/2022 500 GBP = 14,500,915.000000 VND
26/06/2022 500 GBP = 14,465,485.000000 VND
25/06/2022 500 GBP = 14,465,485.000000 VND
24/06/2022 500 GBP = 14,465,485.000000 VND
23/06/2022 500 GBP = 14,472,575.000000 VND
22/06/2022 500 GBP = 14,418,695.000000 VND
21/06/2022 500 GBP = 14,474,615.000000 VND

Lịch sử tỷ giá cho GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

Biểu đồ tỷ giá GBP/VND

icon-ar

GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

back to top
tìm sản phẩm phù hợp Tìm sản phẩm phù hợp
1900636232 1900 636 232
chat Chat ngay
HOTLINE: 1900 636 232