TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Đóng bảo hiểm xã hội 2 năm được bao nhiêu tiền

Đóng bảo hiểm xã hội 2 năm được bao nhiêu tiền

0 Bảo hiểm xã hội

Bên cạnh chế độ thai sản, ốm đau, chế độ hưu trí, để tránh mất quyền lợi, người lao động cần biết được cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy bảo hiểm xã hội 2 năm được hưởng bao nhiêu?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Đôi nét về BHXH

Bảo hiểm xã hội là hình thức nhằm hỗ trợ một phần thu nhập phụ thuộc vào sổ bảo hiểm xã hội mà người tham gia đã đóng trong quá trình làm việc. Tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp đảm bảo đời sống người dân cải thiện, an toàn khi cần. Đồng thời nâng cao an sinh xã hội cho nhà nước.

Bảo hiểm xã hội được chia thành 5 chế độ cơ bản: Chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất,

Nếu người tham gia BHXH ngừng hoạt động và muốn rút số tiền đã đóng BHXH thì có thể rút theo hình thức BHXH 1 lần. Bảo hiểm xã hội một lần là mức tiền bạn được hưởng sau khi về hưu. Mức tiền này được tính theo số năm người tham gia đóng BHXH trong khi công tác.

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm cho những năm đóng trước năm 2014.
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
 • Trường hợp tính BHXH đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.
 • Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
 • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Vậy đóng BHXH 1 năm, 2 năm… sẽ được bao nhiêu tiền? Hãy cùng Thebank tìm hiểu ngay sau đây.

Xem thêm: Những quy định chi tiết về đóng BHXH 

Đóng BHXH 2 năm được bao nhiêu tiền?

BHXH 2 năm được tính dựa trên mức lương bình quân đóng bảo hiểm và thời gian đóng.

 • Mức hưởng của bảo hiểm xã hội 2 năm được tính như sau:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm = ∑(Số tháng đóng BHXH x Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hằng năm)/Tổng số tháng đóng BHXH.

- Mức hưởng của BHXH 2 năm = (1,5 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Số năm tham gia BHXH trước năm 2014) + (2,0 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Số năm tham gia BHXH sau năm 2014).

 • Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:
Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mức điều chỉnh 1,19 1,11 1,07 1,06 1,04 1,0 1,0

 Ví dụ: Bạn đóng BHXH được 2 năm từ tháng 10/2012 đến tháng 9/2014 với mức lương đóng bảo hiểm như sau:

 • Từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2013: Mức lương đóng bảo hiểm là 3.720.000 đồng.
 • Từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014: Mức lương đóng bảo hiểm là 3.800.000 đồng.

Như vậy, cách tính mức hưởng BHXH 2 năm của bạn trong trường hợp này như sau:

 • Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là 15 tháng và từ năm 2014 trở đi là 09 tháng.
 • Tổng số tháng đóng BHXH = 2 năm = 24 tháng.
 • Tổng mức lương đóng bảo hiểm từ tháng 8/2013 đến tháng 7/2015 = (15 x 3.720.000 x 1,11) + (9 x 3.800.000 x 1,07) = 98.532.000 đồng.
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm = 98.532.000/24 = 4.105.500 đồng.

Mức hưởng BHXH 2 năm như sau:

Bạn có tổng thời gian đóng BHXH là 24 tháng (2 năm). Trong đó:

 • 1 năm 03 tháng đóng BHXH trước ngày 01/01/2014
 • 09 tháng đóng từ năm 2014

Do đó, 3 tháng lẻ sẽ được chuyển giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014. 

Như vậy, thời gian đóng BHXH để tính BHXH 1 lần của bạn là 1 năm trước năm 2014 và 1 năm từ năm 2014 trở đi. Lúc này mức hưởng BHXH 2 năm = (1,5 x 4.105.500 x 1) + (2 x 4.105.500 x 1) = 14.369.250 đồng.

Tóm lại: BHXH 2 năm được hưởng bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm và thời gian bạn đóng BHXH. Với hướng dẫn chi tiết cách tính BHXH một lần trên, bạn có thể dễ dàng biết được quyền lợi bạn nhận được khi tham gia BHXH 2 năm

Đọc tham khảo: Đóng BHXH 6 năm được bao nhiêu tiền

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần
Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Đóng BHXH 1 năm được bao nhiêu tiền?

Căn cứ tại Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần cho thấy:

“Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Tức nếu đã làm việc và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo đúng số tiền lương ghi tại hợp đồng thì số tiền bảo hiểm được nhận chính là số tiền lương trung bình của 12 tháng.

Ví dụ: Một nhân viên đi làm từ tháng 1 và được ký hợp đồng 1 năm (năm 2017), đóng bảo hiểm trọn 1 năm, trong đó, cá nhân nộp 10% tổng số lương NET (lương không bao gồm thuế, bảo hiểm…), công ty trả 21,5%. 

Hết 1 năm nhân viên đó nghỉ. Lương NET được 7.000.000 đồng, hàng tháng trích nộp bảo hiểm là 735.000 đồng, vậy 1 năm nộp mất 8.820.000 đồng. Vì nhân viên này đi làm từ năm 2017 mà theo quy định, thời gian đóng bảo hiểm nếu tính từ năm 2014 trở đi, mức hưởng bảo hiểm xã hội sẽ bằng 2 tháng mức tiền bình quân lương đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy: Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần cho người đóng 1 năm BHXH bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm. Tức là nếu đóng BHXH 1 năm bạn sẽ nhận được tổng 14 triệu đồng. 

Tìm hiểu thêm: BHXH 1 tháng đóng bao nhiêu?

Đóng BHXH 15 năm hưởng lương hưu bao nhiêu?

Khi đóng BHXH đủ thời gian theo quy định của Luật BHXH Việt Nam thì đến tuổi nghỉ hưu, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng theo tỷ lệ sau:

 Mức hưởng lương hưu năm 2018 (Đơn vị: %)

Đối tượng Thời gian đóng BHXH (năm)
15 16 17-29 30 31
Lao động nữ 45% Mỗi năm thêm 2% 75% -
Lao động nam - 45% Mỗi năm thêm 2% 75%

Như vậy, năm 2018, người đóng BHXH 15 năm được hưởng mức lương theo hai đối tượng cụ thể như sau:

Đối với lao động nữ nghỉ hưu khi tham gia BHXH đủ 15 năm thì được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (hoặc thu nhập tháng đóng BHXH đối với BHXH tự nguyện).

BHXH 2 năm được tính dựa trên mức lương bình quân đóng bảo hiểm và thời gian đóng
BHXH 2 năm được tính dựa trên mức lương bình quân đóng bảo hiểm và thời gian đóng

 • Cách tính mức hưởng lương của lao động nữ từ 1/1/2018:

Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 15 năm) x 2%

Đối với lao động nam, từ 01/01/2018 trở đi, khi nghỉ hưu phải đóng đủ 16 năm BHXH mới được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Theo đó, đối với lao động nam sẽ có 2 hình thức để nhận được mức lương hưu đó là:

 • Nhận toàn bộ mức hưởng BHXH 1 lần khi nghỉ hưu

Để tính được mức hưởng BHXH 1 lần trong trường hợp đóng BHXH 15 năm, các bạn phải căn cứ vào thời gian trước và sau năm 2014.

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng BHXH 1 lần cụ thể như sau:

Cách tình hưởng trợ cấp BHXH 1 lần được tính theo số năm tham gia BHXH.

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó: Mbqtl: Mức lương bình quân tháng

 Để tính mức lương bình quân tháng các bạn áp dụng công thức sau:

Mbqtl = ∑số tháng đóng BHXH x Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm/Tổng số tháng đóng BHXH
 • Đóng thêm 1 năm BHXH tự nguyện cho đủ 16 năm để hưởng lương hưu hàng tháng

Công thức tính mức tiền lương khi nghỉ hưu sẽ được tính như sau: 

Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 16 năm) x 2%.

 Xem thêm: Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Độ tuổi nghỉ hưu

Điểm 1 Điều 187 Bộ luật lao động 2012 quy định độ tuổi nghỉ hưu như sau: 
“Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.

Như vậy, từ 01/01/2018, độ tuổi về hưu không có gì thay đổi, nam giới là 60 tuổi, nữ là 55 tuổi. Ngoài ra còn có các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi nhưng phải đáp ứng các điều kiện quy định của Pháp luật.

Người lao động nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng lương hưu nếu đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật và đáp ứng 1 trong 3 điều kiện:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61%-80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời như sau:

Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời đối với nam Điều kiện về tuổi đời đối với nữ
2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi
2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi
Từ 2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi

2. Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đọc thêm: Cách tính BHXH khi về hưu

Có thể thấy, bảo hiểm xã hội đem lại lợi ích và ý nghĩa to lớn cho người lao động. Trên đây là những thông tin giải đáp đóng bảo hiểm xã hội 2 năm được bao nhiêu tiền? Cũng như chia sẻ các thông tin về BHXH nhận 1 lần.

Để giải đáp những thắc mắc bạn đọc còn băn khoăn, hãy để lại thông tin nhân viên Thebank sẽ liên hệ giải đáp MIỄN PHÍ một cách nhanh nhất.

Đăng ký ngay

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Đóng bảo hiểm xã hội 2 năm được bao nhiêu tiền
3 5

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất