avatart

khach

icon

Đóng bảo hiểm xã hội 2 năm được bao nhiêu tiền

Bảo hiểm xã hội

- 21/09/2020

0

Bảo hiểm xã hội

21/09/2020

0

Bên cạnh chế độ thai sản, ốm đau, chế độ hưu trí, để tránh mất quyền lợi, người lao động cần biết được cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy bảo hiểm xã hội 2 năm được hưởng bao nhiêu?

Mục lục [Ẩn]

Đôi nét về BHXH

Theo quy định tại điều 3 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì "Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội"

Bảo hiểm xã hội là hình thức nhằm hỗ trợ một phần thu nhập phụ thuộc vào sổ bảo hiểm xã hội mà người tham gia đã đóng trong quá trình làm việc. Tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp cải thiện cuộc sống của người dân đồng thời nâng cao an sinh xã hội cho nhà nước.

Bảo hiểm xã hội có 3 hình thức là bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung. Trong đó:

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm 5 loại: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm 2 loại: Hưu trí; Tử tuất.
 • Bảo hiểm hưu trí bổ sung: là một hình thức thuộc bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng thể hiện dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nếu người tham gia BHXH có thể làm đơn để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc đợi đến khi đủ điều kiện để lĩnh lương hưu hàng tháng.

Quy định về cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng BHXH một lần được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm cho những năm đóng trước năm 2014.
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
 • Trường hợp tính BHXH đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.
 • Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
 • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Công thức tính mức hưởng BHXH 1 lần

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trước đây mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (Mức BQTL) tính theo công thức: 

Mức BQTL = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH

Tuy nhiên Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định mới về điều chỉnh cách xác định tiền lương tháng đóng bảo hiểm dựa trên tiền lương ghi trên sổ BHXH như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm = ∑(Số tháng đóng BHXH x Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hằng năm)/Tổng số tháng đóng BHXH.

Trong đó mức điều chính hàng năm được tính theo bảng dưới đây:

Bảo điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Vậy đóng BHXH 1 năm, 2 năm… sẽ được bao nhiêu tiền? Hãy cùng Thebank tìm hiểu ngay sau đây.

Xem thêm: Những quy định chi tiết về đóng BHXH 

Đóng BHXH 2 năm được bao nhiêu tiền?

BHXH 2 năm được tính dựa trên mức lương bình quân đóng bảo hiểm và thời gian đóng. Giả sử bạn đóng BHXH được 2 năm từ tháng 10/2012 đến tháng 9/2014 với mức lương đóng bảo hiểm như sau:

 • Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015: Mức lương đóng bảo hiểm là 3.720.000 đồng.
 • Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016: Mức lương đóng bảo hiểm là 3.800.000 đồng.
 • Từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2017: Mức lương đóng bảo hiểm là 3.800.000 đồng.

Như vậy, cách tính mức hưởng BHXH 2 năm của bạn trong trường hợp này như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

 • Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015 là 3 tháng
 • Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016 là 12 tháng
 • Từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2017 là 9 tháng
 • Tổng số thời gian đóng bảo hiểm xã hội = 3 + 12 + 9 = 24 tháng

- Mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội

Mbqtl = [(3.720.000 x 3 x 1,13) + (3.800.000 x 12 x 1,10) + (3.800.000  x 9 x 1,06)]/24 = 4.125.950 VND

- Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần khi đóng BHXH 2 năm: 

Mức hưởng = 2 x 2 x 4.125.950 = 16.503.800 VND

Tóm lại: BHXH 2 năm được hưởng bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm và thời gian bạn đóng BHXH. Với hướng dẫn chi tiết cách tính BHXH một lần trên, bạn có thể dễ dàng biết được quyền lợi bạn nhận được khi tham gia BHXH 2 năm

Đọc tham khảo: Đóng BHXH 6 năm được bao nhiêu tiền

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Đóng BHXH 1 năm được bao nhiêu tiền?

Tương tự trên, nếu người tham gia bảo hiểm xã hội được 1 năm và muốn nhận BHXH 1 lần thì cũng sẽ được tính theo công thức trên.

Ví dụ: Chị Nguyễn Văn A tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 4.750.000 VND.

Số tháng được đóng bảo hiểm của chị A được tính như sau:

 • Từ 3/2018 đến 12/2018 là 10 tháng
 • Từ 1/2019 đến 2/2019 là 2 tháng
 • Tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội là 10 + 2 = 12 tháng.

Mức lương tính trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mbqtl = [(4.750.000 x 10 x 1,03) + (4.750.000 x 2 x 1)]/12 = 4.868.750 VND

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức hưởng = 4.868.750 x 2 x 1 = 9.737.500 VND

Tìm hiểu thêm: BHXH 1 tháng đóng bao nhiêu?

Đóng BHXH 15 năm hưởng lương hưu bao nhiêu?

Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có sự điều chỉnh như sau: 

 

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Công thức tính lương hương hàng tháng

Mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được quy định như sau:

Đối với nam giới:

 • Nghỉ hưu trong khoảng từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021 : Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm);
 • Nghỉ hưu từ 01/01/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.
 • Sau đó thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2% và tối đa không quá 75%

BHXH 2 năm được tính dựa trên mức lương bình quân đóng bảo hiểm và thời gian đóng

BHXH 2 năm được tính dựa trên mức lương bình quân đóng bảo hiểm và thời gian đóng

Đối với nữ giới:

 • Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng 45%.
 • Thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ được thêm 2%
 • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Công thức tính mức hưởng lương hàng tháng từ ngày 1/1/2021

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH]

- Tỷ lệ hưởng lương hàng tháng với nam giới

 • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%
 • Nghỉ hưu từ 01/01/2022: đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.
 • Mỗi năm đóng BHXH tăng thêm sẽ được cộng 2% tối đa không quá 75%

- Tỷ lệ hưởng lương hàng tháng với nữ giới

 • Đủ 15 năm tham gia BHXH thì được 45%.

 •  

  Mỗi năm đóng BHXH tăng thêm sẽ được tính thêm 2% tối đa không quá 75%

Độ tuổi hưởng lương hưu

Theo quy định của bộ luật lao động 2019 thì từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người tham gia BHXH sẽ được điều chỉnh:

 • Nam giới đủ 60 tuổi 03 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm sẽ cộng 3 tháng với nam
 • Nữ giới đủ 55 tuổi 04 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm sẽ cộng 4 tháng với nữ

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động Nữ trong điều kiện lao động bình thường:

Năm Tuổi về hưu
2021 Đủ 55 tuổi 4 tháng
2022 Đủ 55 tuổi 8 tháng
2023 Đủ 56 tuổi
2024 Đủ 56 tuổi 4 tháng
2025 Đủ 56 tuổi 8 tháng
2026 Đủ 57 tuổi
2027 Đủ 57 tuổi 4 tháng
2028 Đủ 57 tuổi 8 tháng
2029 Đủ 58 tuổi
2030 Đủ 58 tuổi 4 tháng
2031 Đủ 58 tuổi 8 tháng
2032 Đủ 59 tuổi
2033 Đủ 59 tuổi 4 tháng
2034 Đủ 59 tuổi 8 tháng
2035 Đủ 60 tuổi

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động Nam trong điều kiện lao động bình thường:

Năm Tuổi về hưu
2021 Đủ 60 tuổi 3 tháng
2022 Đủ 60 tuổi 6 tháng
2023 Đủ 60 tuổi 9 tháng
2024 Đủ 61 tuổi
2025 Đủ 61 tuổi 3 tháng
2026 Đủ 61 tuổi 6 tháng
2027 Đủ 61 tuổi 9 tháng
2028 Đủ 62 tuổi

Đọc thêm: Cách tính BHXH khi về hưu

Có thể thấy, bảo hiểm xã hội đem lại lợi ích và ý nghĩa to lớn cho người lao động. Trên đây là những thông tin giải đáp đóng bảo hiểm xã hội 2 năm được bao nhiêu tiền? Cũng như chia sẻ các thông tin về BHXH nhận 1 lần.

Để giải đáp những thắc mắc bạn đọc còn băn khoăn, hãy để lại thông tin nhân viên Thebank sẽ liên hệ giải đáp MIỄN PHÍ một cách nhanh nhất.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

3,5 (5 lượt)

3,5 (5 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *