TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cập nhật thông tin sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VIB

Nguyễn Thị Lan 0 Kiến thức bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe luôn là sản phẩm được khách hàng quan tâm với các lợi ích, quyền lợi nhằm bảo vệ, hỗ trợ chi phí cho các rủi ro về sức khỏe. Trong đó bảo hiểm VIB là sản phẩm được nhiều người tìm hiểu và tham gia. Vậy sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VIB như thế nào?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm sức khỏe VIB là gì?

Bảo hiểm sức khỏe VIB là Sản phẩm được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), sản phẩm hỗ trợ các chi phí khám chữa bệnh khi người tham gia gặp rủi ro về sức khỏe, thân thể.

Lợi ích khi mua bảo hiểm sức khỏe VIB:

 • Quyền lợi bảo vệ lên đến 1 tỷ VND/năm trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
 • Quyền lợi sức khỏe với hạn mức nội trú do tai nạn, ốm đau, bệnh tật lên đến 500 triệu/năm/người. 
 • Nhiều quyền lợi sức khỏe bổ sung khác như chăm sóc ngoại trú, nha khoa, thai sản…
 • Có thể bảo lãnh viện phí trên 274 cơ sở khám chữa bệnh trong nước và hơn 60 bệnh viện nước ngoài.

Đây là loại hình bảo hiểm sức khỏe thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ đem đến cho người tham gia những quyền lợi về chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn...

Bảo hiểm sức khỏe VIB

Bảo hiểm sức khỏe VIB

Điều kiện tham gia

Để tham gia bảo hiểm sức khỏe VIB bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đối tượng tham gia: Cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
 • Độ tuổi:
  • Có độ tuổi từ 1 - 65 tuổi tối đa 69 tuổi
  • Trẻ em từ 1 - 18 tuổi được bảo hiểm khi mua cùng với bố hoặc mẹ với quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn.
  • Khách hàng từ 66 tuổi chỉ có thể gia hạn tái tục với điều kiện đã tham gia bảo hiểm ít nhất 02 năm.
 • Hiệu lực và tái tục: Hàng năm

Quyền lợi và chi phí bảo hiểm sức khỏe VIB

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe VIB bạn được hưởng các cụ thể:

Quyền lợi chính

Quyền lợi chính như tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật…

Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam)  DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Tổng STBH (mức giới hạn) tối đa trong năm/người (VNĐ) 105.000.000 210.000.000 450.000.000 750.000.000 1.500.000.000
1. TỬ VONG, THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO TAI NẠN
Số tiền bảo hiểm/người (VNĐ) 50.000.000 100.000.000 200.000.000 500.000.000 1.000.000.000
2. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, TAI NẠN
STBH (mức giới hạn) tối đa trong năm/người 55.000.000 110.000.000 250.000.000 250.000.000 500.000.000
Chi phí giường phòng hàng ngày  Bao gồm trong chi phí nằm viện tổng hợp
Chăm sóc đặc biệt/ngày. Tối đa 25 ngày/năm Không bảo hiểm 6.600.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000
Chi phí nằm viện tổng hợp/ngày. Tối đa 100 ngày/năm 2.750.000 5.500.000 12.500.000 12.500.000 17.500.000
Điều trị trước khi nhập viện/năm. Trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện 2.200.000 2.200.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000
Điều trị sau khi xuất viện và chăm sóc tại nhà/năm (trong vòng 30 ngày sau khi xuất
Chi phí phẫu thuật/năm 55.000.000 110.000.000 250.000.000 250.000.000 500.000.000
Trong đó chi phí phẫu thuật trong ngày (Nằm trong chi phí phẫu thuật) 5.500.000 6.600.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận cơ thể. Theo STBH suốt đời 22.000.000 Không bảo hiểm 75.000.000 75.000.000 125.000.000
Điều trị cấp cứu (khẩn cấp)/năm 7.700.000 10.560.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000
Điều trị nha khoa cấp cứu do tai nạn/năm
Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn/năm
Chi phí mai táng 2.750.000 3.300.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000
Trợ cấp nằm viện theo đêm (Tối đa 20 đêm) 82.500 132.000 200.000 200.000 250.000

 Phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm

Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Tuổi 1 – 6 2.498.000 3.569.000 4.556.000 6.833.000 9.680.000
Tuổi 7 – 18 1.898.000 2.713.000 3.462.000 5.467.000 8.855.000
Tuổi 19 – 40 1.416.000 2.023.000 2.581.000 4.556.000 8.690.000
Tuổi 41 – 55 1.915.000 2.736.000 3.493.000 5.239.000 9.680.000
Tuổi 56 – 65 3.297.000 4.711.000 6.013.000 9.020.000 14.498.000
Tuổi 66 – 69 4.630.000 6.615.000 8.443.000 12.664.000 18.535.000

Quyền lợi bổ sung

Quyền lợi bổ sung bao gồm điều trị ngoại trú, nha khoa, chăm sóc thai sản, với từng quyền lợi cụ thể:

Điều trị ngoại trú

Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Số tiền bảo hiểm của Điều trị ngoại trú 7.500.00 12.500.000 17.500.000 25.000.000 30.000.000
Khám sức khỏe định kỳ/năm (Việt Nam) Không bảo hiểm 800.000 1.200.000 2.000.000 3.000.000
Phạm vi lãnh thổ Việt Nam Châu Á Toàn Cầu
Số lần thăm khám 10 lần
Giới hạn cho 1 lần điều trị 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 5.000.00

Biểu phí điều trị ngoại trú

Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á)  PLATINUM (Toàn cầu)
Tuổi 1 – 6 1.700.000 3.410.000 5.510.000 9.490.000 15.200.000
Tuổi 7 – 18 1.370.000 2.900.000 4.660.000 8.110.000 13.660.000
Tuổi 19 – 40 1.140.000 2.550.000 4.090.000 8.000.000 14.000.000
Tuổi 41 – 55 1.310.000 2.810.000 4.520.000 9.370.000 15.200.000
Tuổi 56 – 65 2.590.000 4.230.000 6.880.000 13.270.000 21.250.000
Tuổi 66 – 69 3.160.000 5.600.000 9.150.000 15.670.000 26.310.000

Điều trị nha khoa

Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á) PLATINUM (Toàn cầu)
Giới hạn điều trị 1.250.000 2.500.000 5.000.000 6.250.000 7.500.000
Giới hạn cho 1 lần điều trị 600.000 1.000.000 2.500.000 3.125.000 3.750.000
Số lần thăm khám Tối đa 2 lần/năm đối với lấy cao răng và 5 lần/năm cho mọi trường hợp
Phí bảo hiểm/người/năm
Tuổi 1 - 69 650.000 980.000 1.630.000 2.740.000 6.100.000

Điều trị chăm sóc thai sản

Gói/Phạm vi lãnh thổ STARTER (Việt Nam) STANDARD (Việt Nam) DELUXE (Việt Nam) TITANIUM (Châu Á) PLATINUM (Toàn cầu)
Số tiền bảo hiểm năm Không bảo hiểm 25.000.000 30.000.000 50.000.000
Phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Điều kiện

Chỉ bảo hiểm cho điều trị nội trú

Không bảo hiểm cho chăm sóc trẻ sơ sinh

Phí bảo hiểm/người/năm
Tuổi 18 - 45     5.250.000 6.000.000 10.000.000

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VIB cung cấp cho khách hàng nhiều quyền lợi đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng khi tham gia. Qua bài viết trên hy vọng bạn đọc đã nắm rõ thông tin sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VIB về các quyền lợi, biểu phí, điều kiện tham gia.

Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể để lại thông tin cá nhân để nhận tư vấn Miễn Phí!!

Đăng ký ngay

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm sức khỏe

Đánh giá bài viết
Cập nhật thông tin sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VIB
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất