avatart

khach

icon

Lãi suất tham chiếu là gì? Cập nhật mới nhất lãi suất tham chiếu các ngân hàng

Thị trường tài chính

- 13/07/2021

0

Thị trường tài chính

13/07/2021

0

Lãi suất tham chiếu là yếu tố cốt lõi đối với hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Vậy lãi suất tham chiếu là gì? Lãi suất tham chiếu tại các ngân hàng hiện nay là bao nhiêu?

Mục lục [Ẩn]

Lãi suất tham chiếu là gì?

Lãi suất tham chiếu (tiếng Anh là Reference Rate) là một lãi suất chuẩn được sử dụng để đặt ra các mức lãi suất khác. Lãi suất tham chiếu của các loại giao dịch sẽ có sự khác nhau. 

Lãi suất tham chiếu phổ biến nhất là LIBOR - tương đương với lãi suất quỹ liên bang (federal funds rate) hay lãi suất cho vay giữa các ngân hàng với nhau.

Trong hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung và các khoản thế chấp nhà ở nói riêng, lãi suất tham chiếu rất hữu ích.

Lãi suất tham chiếu là gì?

Lãi suất tham chiếu là lãi suất chuẩn để đưa ra các mức lãi suất khác

Ví dụ: Khách hàng A cần vay 400 triệu đồng để mua nhà. Ngân hàng cung cấp một khoản vay với lãi suất thả nổi bằng với lãi suất cơ bản, chênh lệch 1%. Tức là lãi suất cho khoản vay bằng với lãi suất cơ bản cộng với 1%. Nếu lãi suất cơ bản là 4%, thì lãi suất thế chấp mua nhà đối với khách hàng A là 5% (4% + 1%). Trong trường hợp này, lãi suất cơ bản chính là lãi suất tham chiếu.

Ảnh hưởng của lãi suất tham chiếu

Trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng, lãi suất tham chiếu là cốt lõi của thế chấp theo lãi suất điều chỉnh. Với lãi suất điều chỉnh, lãi suất của người đi vay sẽ là lãi suất tham chiếu, thông thường là lãi suất cơ bản cộng với một khoản cố định bổ sung được gọi là mức chênh lệch. 

Đối với người vay và bên cho vay, lãi suất tham chiếu sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Theo đó:

 • Đối với bên cho vay: Lãi suất tham chiếu là tỉ lệ vay được đảm bảo. Tính ở mức tối thiểu, bên cho vay sẽ kiếm được khoản chênh lệch như lợi nhuận.
 • Đối với người vay: Thay đổi về lãi suất tham chiếu có thể sẽ có tác động nhất định đến tài chính. Theo đó, nếu lãi suất tham chiếu tăng cao đột ngột, người vay trả lãi theo lãi suất thả nổi khiến khoản tiền phải thanh toán của họ tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, lãi suất tham chiếu còn được xem là thước đo tiêu chuẩn cho giao dịch hoán đổi lãi suất. Cụ thể trong một giao dịch hoán đổi lãi suất, lãi suất tham chiếu thả nổi được hoán đổi bởi một bên cho một mức lãi suất cố định hoặc một bộ thanh toán. Trong đó, lãi suất tham chiếu sẽ xác định phần lãi suất thả nổi của hợp đồng.

Như vậy có thể thấy, tùy thuộc vào các giao dịch cụ thể mà lãi suất tham chiếu được sử dụng sẽ khác nhau và có những tác động khác nhau đến những yếu tố liên quan.

Lãi suất tham chiếu một số ngân hàng mới nhất

Trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng hiện nay, lãi suất tham chiếu được sử dụng khác nhau. Mỗi ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất tham chiếu cho các giao dịch cho vay, lãi suất tham chiếu trái phiếu… Dưới đây là lãi suất tham chiếu của một số ngân hàng mới nhất được công bố.

Lãi suất tham chiếu Vietinbank

Ngân hàng Vietinbank công bố lãi suất tham chiếu cho lãi suất trái phiếu mã CTG2028T2/01 và CTG2030T2/01 của kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 30/7/2020 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/7/2021). 

Theo đó lãi suất tham chiếu trái phiếu Vietinbank là bình quân lãi suất tiết kiệm tiền gửi cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng tại ngày xác định lãi suất là ngày 30/7/2020, bao gồm: 

 • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank): 6,0%
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 6,0%
 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (Sở giao dịch): 6,0%
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): 6,0%

Từ lãi suất tham chiếu nói trên, Vietinbank đưa ra lãi suất trái phiếu cụ thể như sau:

 • Lãi suất Trái phiếu 2028 = Lãi suất tham chiếu + 0,9%/năm
 • Lãi suất Trái phiếu 2030 = Lãi suất tham chiếu + 1,0%/năm

Lãi suất tham chiếu ngân hàng Vietinbank

Lãi suất tham chiếu Vietinbank dựa trên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng lớn

Lãi suất tham chiếu MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố lãi suất tham chiếu cho khoản vay thế chấp và tín chấp cá nhân bằng VNĐ cụ thể như sau:

Lãi suất tham chiếu/cơ sở Kỳ hạn Áp dụng
8,10% Ngắn hạn Khoản vay thế chấp giải ngân từ ngày 23/2/2018 đến nay
9,10% Trung hạn, dài hạn
8,10% Khoản vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp
16,00% Tất cả các kỳ hạn Khoản vay tín chấp áp dụng thả nổi giải ngân từ ngày 23/2/2018 đến nay

Lãi suất tham chiếu Agribank

Lãi suất tham chiếu ngân hàng Agribank đang áp dụng là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng tại ngày xác định lãi suất: 

 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Lãi suất tham chiếu áp dụng cho kỳ tính lãi thứ nhất được xác định ngày 15/12/2020 là 5,6%/năm.

Từ lãi suất tham chiếu, lãi suất tại Agribank sẽ được xác định trên cơ sở: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ. 

Biên độ được xác định cụ thể như sau:

   - Mức cộng biên độ hàng năm cho 05 năm đầu tiên là 1,3%/năm

   - Mức cộng biên độ năm thứ 06 và năm thứ 07 là 1,5%/năm

Lãi suất tham chiếu ngân hàng VPbank

Ngân hàng VPBank đưa ra biểu lãi suất tham chiếu khác nhau cho từng khoản vay có tài sản đảm bảo, khoản vay không có tài sản đảm bảo và kỳ hạn vay vốn. Cụ thể như sau:

Đối với cho vay không TSBĐ dành cho Khách hàng cá nhân:

Thời hạn vay vốn Lãi suất tham chiếu (%/năm)
Kỳ hạn vay ≤ 12 tháng 6,8
Kỳ hạn vay trên 12 tháng đến = 24 tháng 7,1
Kỳ hạn vay trên 24 tháng đến = 36 tháng 7,2
Kỳ hạn vay trên 36 tháng đến = 60 tháng 7,4

Đối với cho vay có TSBĐ dành cho Khách hàng cá nhân:

Thời gian vay vốn Lãi suất tham chiếu/cơ sở (%/năm)
1 tháng – 3 tháng 6,2
4 tháng – 5 tháng 6,4
6 tháng 7,0
7 tháng – 8 tháng 7,2
9 tháng – 10 tháng 7,3
11 tháng – 12 tháng 7,4
Trên 1 năm – 2 năm 7,6
Trên 2 năm – 3 năm 7,7
Trên 3 năm – 5 năm 7,9
Trên 5 năm – 10 năm 8,1
Trên 10 năm – 15 năm 8,3
Trên 15 năm 8,5

Lãi suất tham chiếu sẽ áp dụng cho các khoản vay lãi suất điều chỉnh:

 • Đối với Khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng: Lãi suất cho vay được điều chỉnh theo định kỳ 01 tháng/01 lần.
  Đối với Khoản vay có thời hạn cho vay trên 12 tháng: Lãi suất cho vay được điều chỉnh theo định kỳ 03 tháng/ 01 lần. Việc điều chỉnh lãi suất được thực hiện định kỳ vào các ngày 01/01, 01/04, 01/07 và 01/10 hàng năm. 

Lãi suất tham chiếu VPBank

VPbank đưa ra biểu lãi suất tham chiếu khác nhau cho từng khoản vay 

Lãi suất tham chiếu BIDV

BIDV hiện công bố biểu lãi suất tham chiếu cho lãi suất trái phiếu cụ thể là 6,0%/năm. Lãi suất tham chiếu của trái phiếu BIDV được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng tham chiếu tại ngày xác định lãi suất (29/09/2020) = (6,00%/năm+6,00%/năm+6,00%/năm+6,00%/năm)/4 = 6,00%/năm. 

4 ngân hàng tham chiếu gồm:

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Khu vực Hà Nội
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Có thể thấy việc tính toán và đưa ra biểu lãi suất tham chiếu sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Mỗi dịch vụ sẽ có một mức lãi suất tham chiếu khác nhau, lãi suất tham chiếu trái phiếu sẽ khác so với lãi suất tham chiếu đối với các khoản vay. Nắm rõ lãi suất tham khảo của từng tổ chức tín dụng sẽ giúp khách hàng tính toán và hoạch định được các kế hoạch cho khoản vay hợp lý.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *