TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Địa điểm cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM cấp quận/huyện

Hà Ly 0 Bảo hiểm xã hội

Tổng hợp về thông tin liên lạc, chức năng, thẩm quyền của 24 cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM tuyến quận/huyện sẽ giúp cho các đơn vị sử dụng lao động dễ dàng thực hiện các thủ tục BHXH. Như vậy sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của các đơn vị tham gia BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trực thuộc đơn vị quản lý. Đối với các đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh, việc tiến hành thủ tục BHXH sẽ diễn ra tại cơ quan bảo hiểm xã hội TPHCM cấp quận/huyện nơi mà đơn vị nằm trên địa bàn đó. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin liên lạc của 24 cơ quan BHXH cấp quận/huyện trong thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho những ai có nhu cầu tìm kiếm dễ dàng thực hiện các thủ tục BHXH cần thiết.

Cách tra cứu bảo hiểm xã hội tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên lạc của 24 đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Bảo hiểm xã hội quận 1 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 35 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.38203747 - 028.38203474
 • Email: quan1@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 5 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 187 Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.39508860
 • Email: quan5@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 4 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 62-64 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (08) 38.264993 - (08) 39.432629
 • Email: quan4@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 3 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 386/79 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (08) 38.465079
 • Email: quan3@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 12 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 314 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37174552
 • Email: quan12@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Tân Phú TP HCM

 • Địa chỉ: Số 52/30 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (08) 39.760381
 • Email: tanphu@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

BHXH quận Tân Phú - TP HCM

Trụ sở BHXH quận Tân Phú - thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội quận 10 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 781 Lê Hồng Phong (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (08) 38632879, (08) 38632880
 • Email: quan10@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 11 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 5-7 Hàn Hải Nguyên, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.39630620
 • Email: quan11@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 7 TP HCM

 • Địa chỉ: Số 136 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37850110 - 028.37850108 - 028.38733242 - 028.38733233
 • Email: quan7@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Bình Tân - TPHCM

 • Địa chỉ: Số 530 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.38754475
 • Email: binhtan@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 6 TPHCM

 • Địa chỉ: Số 152 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 3.8543385 - 3.8543392 - 3.8541126
 • Email: quan6@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 300 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 39974036
 • Email: tanbinh@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Giải quyết thủ tục BHXH cho người tham gia

Giải quyết thủ tục BHXH cho người tham gia tại BHXH quận Tân Bình

Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 135 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.39857976 - 028.39853845 - 028.35886156 - 028.35886157
 • Email: govap@bhxhtphcm.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 35510125
 • Email: binhthanh@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

 • Địa chỉ: Số 1 đường số 4, Trung tâm hành chính huyện, TT. Tân Trúc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37602303 - 37602305 - 37604738
 • Email: binhchanh@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn

 • Địa chỉ: Số 26 Lê Thị Hà, phường Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.38914366
 • Email: hocmon@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 8 Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 9 Dương Quang Đông, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 3.8500750 - 3.8500748 - 3.8506882
 • Email: quan8@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 9 Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 442 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37305165 - 028.37361890
 • Email: quan9@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi

 • Địa chỉ: Số 174/1 Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.38920913 - 028.37924629
 • Email: cuchi@bhxhtphcm.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 424/4 Nguyễn Bình, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37770061 - 028.37770063
 • Email: nhabe@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, TT. Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.38740473
 • Email: cangio@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Phú Nhuận

 • Địa chỉ: Số 40G Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.39951764
 • Email: phunhuan@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận 2 Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 400 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37430056 - 028.37420469
 • Email: quan2@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 22 đường 6, khu phố 5, phường Liên Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.38962585 - 028.38962587
 • Email: thuduc@hochiminh.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Chức năng của đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện tại TPHCM

Bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện trong thành phố Hồ Chí Minh có chức năng giúp Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính sách, đảm bảo chế độ BHXH. Đồng thời quản lý tài chính BHXH trên địa bàn cơ quan cấp quận/huyện quản lý.

Ngoài ra, cơ quan BHXH cấp quận/huyện sẽ nằm dưới sự quản lý hành chính về địa lý lãnh thổ của UBND quận/huyện đó.

Bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện là đơn vị trực thuộc BHXH TP Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, xử lý thu chi Bảo hiểm thất nghiệp, quản lý và sử dụng các quỹ về bảo hiểm trên địa bàn quận quản lý, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền của đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện tại TPHCM

Các đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và thẩm quyền như sau:

 • Trực tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch năm về công tác BHXH để trình lên Giám đốc BHXH HCM kiểm tra, phê duyệt và tiến hành thực hiện.
 • Hướng dẫn những đơn vị sử dụng người lao động trên địa bàn quận/huyện lập danh sách người lao động tham gia BHXH. Theo dõi và đôn đốc tiến trình thu nộp BHXH của các đơn vị mà cơ quan quản lý theo phân cấp quy định của BHXH Việt Nam và BHXH TP HCM.
 • Được quyền tiếp nhận chi phí do BHXH Hồ Chí Minh chuyển xuống theo phân cấp. Sau đó thực hiện kiểm tra danh sách và tổ chức chi trả cho những người được hưởng chế độ BHXH. Chủ động theo dõi những vấn đề như thay đổi địa chỉ, danh sách tăng/giảm người hưởng BHXH trong quá trình chi trả.
 • Quản lý những đối tượng nằm trong diện khám chữa bệnh (KCB) bắt buộc và tự nguyện theo quy định mà BHXH thành phố HCM đưa ra. Có nghĩa vụ đôn đốc những đơn vị tham gia BHXH thực hiện đầy đủ các thủ tục khai thác, phát hành hay gia hạn thẻ KCB theo đúng phân cấp mà BHXH thành phố đề ra.
 • Triển khai nghiệp vụ giám định chi phí KCB với những người có sổ, thẻ BHXH tại những cơ sở thực hiện KCB. Tiếp nhận các yêu cầu của người bệnh, hướng dẫn bệnh nhân khi đi KCB, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo quyền lợi cho những bệnh nhân có sổ, thẻ BHXH.
 • Truyền bá thông tin, giải đáp thắc mắc về chính sách, chế độ BHXH cho những đối tượng liên quan trên địa bàn quận/huyện nơi cơ quan BHXH trực tiếp quản lý.
 • Quản lý công - viên chức, tài sản và tài chính thuộc quyền của cơ quan BHXH quận/huyện theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyên cho người dân

BHXH tổ chức tuyên truyền, tư vấn tham gia BHXH, BHYT tự nguyện cho người dân thành phố

Bài viết trên đây đã tổng hợp những thông tin liên lạc của 24 đơn vị bảo hiểm xã hội TPHCM cấp quận/huyện, chức năng và thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội. Chúng tôi hy vọng đã đem đến những kiến thức hữu ích giúp cho đơn vị sử dụng người lao động và người lao động tìm đến đúng cơ quan quản lý để thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo hiểm xã hội.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Địa điểm cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM cấp quận/huyện
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất