TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Các cơ quan Bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp huyện/thành phố

Hà Ly 0 Bảo hiểm xã hội

Hải Dương là địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú. Do đó, việc bảo đảm quyền lợi Bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động là rất quan trọng. Các đơn vị sử dụng lao động cần tư vấn và thực hiện thủ tục BHXH cần đến các trung tâm Bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp huyện/thành phố/thị xã - Nơi mà đơn vị đang đặt trụ sở kinh doanh, sản xuất.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Tổng hợp danh sách các cơ quan bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp huyện/thị xã/thành phố sẽ giúp cho các đơn vị tham gia BHXH dễ dàng tra cứu thông tin. Từ đó, chủ động thực hiện trách nhiệm trong việc làm thủ tục tham gia BHXH cho người lao động.

Cách tra cứu trung tâm bảo hiểm bảo hiểm xã hội tại khu vực tỉnh Hải Dương

Danh sách các đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện/thành phố/thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Giang Hải Dương

 • Địa chỉ: Thống Nhất, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 84.22037777572
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Giàng Hải Dương

 • Địa chỉ: QL5, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 84.2203786591
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Thủ tục BHXH tại tỉnh Hải Dương

Người lao động thực hiện thủ tục BHXH tại Cẩm Giàng - Hải Dương

Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc Hải Dương

 • Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 03203716379
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Dương

 • Địa chỉ: Số 150 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 02203848944
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ Hải Dương

 • Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 84.345772099
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà Hải Dương

 • Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 03203815191
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội thị xã Kim Môn Hải Dương

 • Địa chỉ: Khu Kinh Hạ, thị trấn Kinh Môn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 0220.3822032
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Miện Hải Dương

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 0320.3736669
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội thành phố Chí Linh Hải Dương

 • Địa chỉ: Số 6 đường 183 khu phố Thái Học II, thị trấn Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 0320.3882601
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành Hải Dương

 • Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 0220.3848944
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Giang Hải Dương

 • Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 0320.3767335
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách Hải Dương

 • Địa chỉ: Số 531 Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 0220.754859
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Chức năng của đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện/thị xã/thành phố tại tỉnh Hải Dương

Cơ quan bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp quận/huyện thuộc quyền quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương. Đồng thời, đơn vị này cũng nằm trong sự quản lý hành chính trên địa bàn của UBND cấp huyện/thành phố/thị xã.

Các đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện có nhiệm vụ giúp Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện chính sách và chế độ BHXH cho người được hưởng. Bên cạnh đó, các cơ quan BHXH này có trách nhiệm quản lý về tài chính BHXH trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

Bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp quận/huyện có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) và tiến hành xử lý các thủ tục thu chi chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Ngoài ra, cơ quan BHXH phải quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm theo chức năng.

Cơ quan BHXH có quyền thanh tra chuyên ngành về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật.

Thẩm quyền của đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện/thị xã/thành phố tại tỉnh Hải Dương

12 cơ quan BHXH cấp huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Hải Dương có các nhiệm vụ và thẩm quyền sau:

 • Xây dựng chương trình và kế hoạch năm công tác bảo hiểm xã hội trình lên Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương phê duyệt, sau đó tiến hành thực hiện.
 • Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập ra danh sách những người lao động tham gia BHXH. Chủ động theo dõi và đôn đốc quá trình thu nộp BHXH của các đơn vị trên địa bàn do cơ quan BHXH trực tiếp quản lý.
 • Tiếp nhận kinh phí đưa xuống từ quỹ BHXH tỉnh Hải Dương, tổ chức chi trả chế độ BHXH theo danh sách những người được hưởng. Theo dõi những trường hợp thay đổi địa chỉ, danh sách tăng/giảm người lao động khi chi trả BHXH.
 • Tiếp những các đơn thư tố cáo, khiếu nại về chính sách cũng như chế độ BHXH. Thực hiện giải quyết trong thẩm quyền quy định hoặc báo cáo lên cấp cao hơn là BHXH tỉnh Hải Dương kiểm tra và giải quyết.
 • Quản lý những đối tượng người tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện đi khám chữa bệnh (KCB) theo quy định của BHXH tỉnh Hải Dương trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố mà cơ quan BHXH đang quản lý.
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc những đơn vị tham gia BHXH làm đầy đủ thủ tục nhằm mục đích nhanh chóng phát hành hay gia hạn thẻ KCB theo đúng phân cấp mà BHXH tỉnh Hải Dương đề ra.
 • Chủ động giám định các loại chi phí KCB của những đối tượng có sổ, thẻ BHXH tại những cơ sở KCB. Tiếp nhận thắc mắc và giải đáp, hướng dẫn cho bệnh nhân khi tham gia vào quá trình KCB, giúp đảm bảo quyền lợi về chế độ BHXH cho người bệnh.
 • Chủ động truyền thông, giải thích cặn kẽ về chính sách và chế độ BHXH trên địa bàn cấp huyện/thị xã/thành phố đang quản lý.
 • Quản lý công chức và viên chức đang làm việc trực tiếp tại cơ quan BHXH. Quản lý tài sản và tài chính thuộc phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Hải Dương.

Triển khai BHXH tự nguyện tại Hải Dương

Một trong những điểm sáng của BHXH Hải Dương: Triển khai tư vấn BHXH tự nguyện cho người dân

Như vậy, chúng tôi đã tổng hợp 12 đơn vị cơ quan bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp huyện/thị xã/thành phố nhằm giúp cho các đối tượng người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt thông tin về cơ sở BHXH trực tiếp quản lý đơn vị mình. Từ đó, đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của cả 2 phía về chính sách bảo hiểm xã hội.

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Các cơ quan Bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp huyện/thành phố
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất