avatart

khach

icon

Thông tin các đơn vị Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà cấp huyện/thành phố

Bảo hiểm xã hội

- 04/03/2021

0

Bảo hiểm xã hội

04/03/2021

0

Các cơ quan Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà cấp huyện là đầu mối quan trọng, đại diện cho BHXH tỉnh Khánh Hoà làm việc trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về thủ tục, chế độ, chính sách BHXH cho người lao động.

Mục lục [Ẩn]

Đảm bảo quyền lợi về việc tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Để giúp các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện thủ tục tham gia BHXH cho người lao động. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các quan bảo hiểm xã hội Khánh Hòa cấp huyện/thành phố để các đơn vị thuận tiện tìm được nơi đang quản lý trực tiếp BHXH của mình. Từ đó tuân thủ và chấp hành đúng Luật BHXH do Nhà nước đề ra.

Cách tra cứu trung tâm bảo hiểm xã hội Khánh Hòa cấp huyện/thành phố

Thông tin liên lạc của các trung tâm BHXH Khánh Hòa cấp huyện/thành phố:

Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh Khánh Hòa 

 • Địa chỉ: Số 04 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0258.3851769
 • Thời gian làm việc: Sáng (7h30 - 11h30) - Chiều (13h30 - 17h30), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang Khánh Hòa

Kể từ ngày 01/01/2020, BHXH thành phố Nha Trang chính thức sáp nhập với BHXH tỉnh Khánh Hòa. Do vậy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của BHXH Nha Trang sẽ được chuyển giao cho BHXH tỉnh Khánh Hòa. 

 • Địa chỉ: Số 05 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0258.3827447
 • Email: bhxh@khanhhoa.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00 - 12h00) - Chiều (14h00 - 17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh Khánh Hòa

 • Địa chỉ: Số 1734 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0583.861323
 • Thời gian làm việc: Sáng (7h30 - 11h30) - Chiều (13h30 - 17h30), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh Khánh Hòa

 • Địa chỉ: Số 64 Trần Phú, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: (84) 2583840653
 • Thời gian làm việc: Sáng (7h30 - 11h30) - Chiều (13h30 - 17h30), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Cán bộ công chức BHXH huyện Vạn Ninh

Cán bộ công chức BHXH huyện Vạn Ninh - Những người làm việc trực tiếp với đơn vị lao động tại huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà

Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh Khánh Hòa

 • Địa chỉ: Số 68a đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0258.3790169
 • Thời gian làm việc: Sáng (7h30 - 11h30) - Chiều (13h30 - 17h30), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Sơn Khánh Hòa

 • Địa chỉ: Số 10 đường Đống Đa, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 02583869771
 • Thời gian làm việc: Sáng (7h30 - 11h30) - Chiều (13h30 - 17h30), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm Khánh Hòa

 • Địa chỉ: Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0258.3540161
 • Thời gian làm việc: Sáng (7h30 - 11h30) - Chiều (13h00 - 17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện đảo Trường Sa Khánh Hòa

 • Địa chỉ: Số 05 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 0258.3810019
 • Thời gian làm việc: Sáng (7h30 - 11h30) - Chiều (13h30 - 17h30), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Tham khảo thêm:

Tra cứu Bảo hiểm xã hội Cà Mau tuyến huyện

Tra cứu Bảo hiểm xã hội Kiên Giang tuyến huyện/thành phố

Chức năng của các trung tâm Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa cấp huyện/thành phố

Hiện nay, 8 trung tâm bảo hiểm xã hội Khánh Hòa tuyến huyện/thành phố đều trực thuộc quyền quản lý trực tiếp, toàn diện, chuyên môn của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND cấp huyện/thành phố.

Cơ quan BHXH cấp huyện/thành phố có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện chính sách và chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), tổ chức thu chi Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đối tượng được hưởng. BHXH huyện/thành phố có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản và tài chính của đơn vị BHXH trên địa bàn.

Thẩm quyền của các trung tâm Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa cấp huyện/thành phố

Tương tự với các cơ quan BHXH tuyến huyện/quận khác trên cả nước, các cơ quan BHXH cấp huyện/thành phố của tỉnh Khánh Hòa có những thẩm quyền sau:

 • Lập kế hoạch công tác năm, xây dựng chương trình ngắn hạn và dài hạn thúc đẩy BHXH tại địa phương. Chủ động trình lên Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt. Sau đó, tiến hành thực hiện.
 • Hướng dẫn những đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động tham gia BHXH. Theo dõi và nhắc nhở các đơn vị trên địa bàn thu nộp BHXH đúng hạn hoặc trực tiếp đứng ra thu theo đúng phân cấp do BHXH Việt Nam và BHXH Khánh Hòa quy định.
 • Tiếp nhận kinh phí từ các đơn vị cấp cao hơn, thực hiện chi trả theo danh sách những đối tượng được hưởng chế độ BHXH do BHXH tỉnh chuyển xuống. Theo dõi sự thay đổi về thông tin liên lạc, địa chỉ, danh sách tăng/giảm người hưởng chế độ trong quá trình chi trả.
 • Tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại về chính sách, chế độ BHXH và thực hiện giải quyết trong thẩm quyền quy định. Nếu vượt quá thẩm quyền, cơ quan BHXH cấp huyện/thành phố có trách nhiệm chuyển lên tuyến trên xem xét, giải quyết.
 • Quản lý nhóm đối tượng khám chữa bệnh (KCB) bắt buộc và tự nguyện theo quy định do BHXH tỉnh Khánh Hòa đề ra. Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện thủ tục khai thác phát hành/gia hạn thẻ KCB cho những đối tượng tham gia.
 • Kiểm tra, giám định chi phí KCB của những người có sổ, thẻ BHXH tại các cơ sở KCB, giải đáp các vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có số, thẻ BHXH.
 • Tuyên truyền thông tin, chính sách, chế độ, quy định, pháp luật BHXH trên địa bàn được giao nhiệm vụ.
 • Quản lý công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan BHXH tuyến huyện/thành phố theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH huyện/thành phố.

Cơ quan BHXH Khánh Hoà cấp huyện có trách nhiệm xử lý các thủ tục BHXH trong thẩm quyền

Cơ quan BHXH Khánh Hoà cấp huyện có trách nhiệm xử lý các thủ tục BHXH trong thẩm quyền cho phép

Hy vọng những thông tin trong bài viết này đã giúp ích cho các đơn vị ở tỉnh Khánh Hòa còn đang loay hoay, gặp khó trong các thủ tục BHXH. Mong các đơn vị tìm được đúng nơi hỗ trợ, xử lý thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *