avatart

khach

icon

Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội năm nay như thế nào?

Bảo hiểm xã hội

- 06/01/2022

0

Bảo hiểm xã hội

06/01/2022

0

Cập nhật tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội 2022 sẽ giúp người lao động nắm rõ quy định cũng như mức đóng BHXH. Từ đó đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHXH.

Mục lục [Ẩn]

Mức đóng BHXH năm 2022 có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là khi chính phủ có một số điều chỉnh về tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng như việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện bắt đầu từ ngày 1/1/2022. Vậy tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hiện nay sẽ thay đổi như thế nào?

Các văn bản pháp luật quy định về đóng bảo hiểm xã hội hiện hành

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp cũng như người lao động hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các văn bản pháp luật quy định về đóng bảo hiểm xã hội hiện hành sau đây:

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định về quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT
 • Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
 • Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 • Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa năm 2022

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa theo quy định khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 sẽ là 20 tháng lương cơ sở.

Hiện nay theo Nghị quyết 128/2020/QH14 thì mức lương cơ sở của năm 2022 vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa là: 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2022

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động như sau:

 • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
 • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề)Phải đóng cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
 • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:  Phải đóng cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo phương án chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2022; tức mức lương tối thiểu vùng 2022 vẫn sẽ giữa như năm 2021. Cụ thể:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng 2022
Vùng 1 4.420.000 vnđ/tháng 
Vùng 2 3.920.000 vnđ/tháng
Vùng 3 3.430.000 vnđ/tháng
Vùng 4 3.070.000 vnđ/tháng

Cách xác định tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc gồm:

 • Mức lương;
 • Phụ cấp;
 • Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức đóng BHXH mới nhất năm 2022

Mức đóng BHXH năm 2022 có nhiều sự thay đổi về tỷ lệ đóng, tăng mức đóng BHXH tự nguyện. Cụ thể như sau:

Ghi chú các chữ viết tắt:

 • Bảo hiểm xã hội: BHXH
 • Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN
 • Bảo hiểm y tế: BHYT
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: TNLĐ - BNN

Đối với BHXH bắt buộc

* Trường hợp người lao động Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp

Thời gian Người lao động Người sử dụng lao động
Hưu trí-tử tuất BHTN BHYT Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ - BNN BHTN BHYT
Từ 1/1/2022 - 30/6/2022 8% 1% 1,5% 14% 3% 0% 0% 3%
Từ 1/7/2022 - 30/9/2022 8% 1% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 0% 3%
Từ 1/10/2022 trở đi 8% 1% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 1% 3%

 

* Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước

Người lao động Người sử dụng lao động
Hưu trí-tử tuất BHTN BHYT Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ - BNN BHTN BHYT
8% 1% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 1% 3%

 

* Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời gian Người lao động Người sử dụng lao động
Hưu trí-tử tuất BHYT Hưu trí-tử tuất Ốm đau-thai sản TNLĐ - BNN BHYT
Từ 1/1/2022 - 30/6/2022 8% 1,5% 14% 3% 0% 3%
Từ 1/7/2022 trở đi 8% 1,5% 14% 3% 0,5% hoặc 0,3% 3%

Đối với BHXH tự nguyện

Điều 87 Luật BHXH năm 2014, hàng tháng, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ phải đóng với mức sau:

Mức đóng/tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện - Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó:

 • Mức thu nhập chọn đóng BHXH thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn
 • Mức thu nhập chọn đóng BHXH cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở
 • Mức nhà nước hỗ trợ đóng là 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác) của mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Căn cứ từ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng. Bởi vậy mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng. Cụ thể như sau:

Đối tượng Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ
Hộ nghèo 231.000 đồng 6.457.000 đồng
Hộ cận nghèo 247.500 đồng 6.473.500 đồng
Đối tượng khác 297.000 đồng 6.523.000 đồng

Đọc thêm: 6 thay đổi về chính sách BHXH năm 2022

Bài viết trên đã tổng hợp những thông tin cập nhật nhất về mức đóng bảo hiểm xã hội 2022. Chúng tôi mong rằng đã đem lại những kiến thức hữu ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *