TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội 2021 như thế nào?

Hà Ly 0 Bảo hiểm xã hội

Cập nhật tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội 2021 sẽ giúp người lao động nắm rõ quy định cũng như mức đóng BHXH. Từ đó đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHXH.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Gần đây, việc tăng lương cơ sở hay tăng lương tối thiểu vùng không những làm thay đổi mức lương hiện tại mà còn ảnh hưởng đến mức đóng BHXH của mỗi người lao động. Vậy tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hiện nay sẽ thay đổi như thế nào?

Các văn bản pháp luật quy định về đóng bảo hiểm xã hội hiện hành

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp cũng như người lao động hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các văn bản pháp luật quy định về đóng bảo hiểm xã hội hiện hành trong bảng sau đây:

 • Điều 85, Điều 86 Luật BHXH năm 2014: Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc dựa trên tiền lương tháng của người lao động (bao gồm mức đóng và quỹ hưu trí, tử tuất, quỹ ốm đau, thai sản).
 • Nghị định số 58/2020/NĐ-CP: Quy định về mức đóng BHXH vào quỹ tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.
 • Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH: Quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
 • Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH: Quy định về mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội năm 2020

Mức đóng bảo hiểm xã hội Việt Nam với mỗi đối tượng sẽ có sự thay đổi, xem mức đóng bảo hiểm xã hội dưới đây:

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội đối với khối hành chính sự nghiệp

Mức lương của khối hành chính sự nghiệp do Nhà nước quy định, vậy nên số tiền đóng BHXH mỗi tháng bắt buộc dựa vào ngạch lương, cấp bậc quân hàm và những khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên, thâm niên nghề (nếu có), vượt khung. 

Tiền lương được tính dựa trên mức lương cơ sở (trong đó đã bao gồm hệ số chênh lệch được bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương).

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội đối với khối doanh nghiệp

Với khối doanh nghiệp lại có đặc thù riêng, tiền lương do doanh nghiệp quyết định. Tiền lương thực hiện đóng BHXH bắt buộc sẽ phụ thuộc vào mức lương, phụ cấp lương và những khoản phụ cấp khác. Cụ thể như sau:

 • Với trường hợp đóng BHXH thông thường:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH

BHTN

BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng: 32%

 

Chú thích: BHXH: Bảo hiểm xã hội, BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT: Bảo hiểm y tế, HT: Hưu trí, ÔĐ-TS: Ốm đau - Thai sản, TNLĐ-BNN: Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Tỷ lệ đóng BHXH

Tỷ lệ đóng BHXH của người sử dụng lao động và người lao động

 • Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và được Bộ LĐ-TB&XH quyết định chấp thuận:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.3% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.3% 10.5%
Tổng: 31.8%

 

Quy chiếu theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN trong trường hợp đủ điều kiện, soạn thảo văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận sẽ được đóng mức thấp hơn vào quỹ TNLĐ-BNN.

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài

Hiện nay, Nhà nước đã có quy định về việc đóng BHXH cho người lao động nước ngoài (NLĐNN) đang làm việc tại Việt Nam, cụ thể tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 cho NLĐNN như sau:

 • Với trường hợp đóng BHXH thông thường:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
- 3% 0.5% - 3% - - - - 1.5%
6.5% 1.5%
Tổng: 8%

 

 • Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và được Bộ LĐ-TB&XH quyết định chấp thuận:
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
- 3% 0.3% - 3% - - - - 1.5%
6.3% 1.5%
Tổng: 7.8%

 

Quy chiếu theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN trong trường hợp đủ điều kiện, soạn thảo văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận sẽ được đóng mức thấp hơn vào quỹ TNLĐ-BNN.

Quy định về mức tiền lương đóng BHXH: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật về lao động được ghi trong hợp đồng lao động.

- Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng BHXH với người lao động làm công việc hay chức danh đơn giản nhất với điều kiện lao động bình thường.

 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi đào tạo trình độ cao, học nghề (kể cả việc doanh nghiệp tự dạy nghề) sẽ phải đóng mức cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Người lao động làm công việc hay chức danh điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương công việc hoặc chức danh độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất được áp dụng từ ngày 01/01/2020 thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng 2020
Vùng 1 4.420.000 vnđ/tháng (Tăng 240.000 vnđ/tháng)
Vùng 2 3.920.000 vnđ/tháng (Tăng 210.000 vnđ/tháng)
Vùng 3 3.430.000 vnđ/tháng (Tăng 180.000 vnđ/tháng)
Vùng 4 3.070.000 vnđ/tháng (Tăng 150.000 vnđ/tháng)

Mức lương cơ sở mới nhất

Mức lương cơ sở mới nhất theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 vnđ.

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH năm 2021

Bài viết trên đã tổng hợp những thông tin cập nhật nhất về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2021. Chúng tôi mong rằng đã đem lại những kiến thức hữu ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội 2021 như thế nào?
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất