TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay

Hà Ly 0 Bảo hiểm xã hội

Mức hưởng trợ cấp thai sản năm 2021 mang đến cho người lao động đủ điều kiện hưởng có nhiều quyền lợi để chăm sóc cho con cái mới sinh tốt hơn. Khoản trợ cấp này được tính thế nào theo quy định hiện hành?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Mức hưởng trợ cấp thai sản năm 2021 là quyền lợi của người lao động đủ điều kiện khi tham gia bảo hiểm xã hội được nhận. Đây là khoảng mà quỹ BHXH chi trả nhằm giúp cho người lao động có thêm kinh tế để nuôi dưỡng và chăm sóc con cái.

Cách tính mức trợ cấp thai sản hiện nay

 • Tiền nghỉ những ngày khám thai

Điều 31 và Điều 32 Luật BHXH 2014 quy định: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần nghỉ 01 ngày. Với những lao động nữ ở xa cơ sở khám chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Đặc biệt, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Luật BHXH quy định, mức hưởng chế độ khi khám thai của lao động nữ như sau:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ x 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai : 24 ngày

Lưu ý: Với những trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đóng BHXH.

Trợ cấp thai sản cho người lao động

Người lao động đang được hưởng mức trợ cấp thai sản năm 2021 như thế nào?

 • Mức trợ cấp thai sản khi sinh con

+ Lao động nữ khi sinh con đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ trước và sau sinh 06 tháng (quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014).

+ Với lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

“Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Từ đó, suy ra công thức tính cụ thể mức hưởng:

Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Ví dụ: Lao động nữ Hoàng Thị Thu dự kiến sinh con tháng 05/2021, quá trình đóng BHXH của chị Thu như sau:

 • Từ tháng 12/2020 - 03/2021: Tham gia BHXH mức lương 5.500.000 vnđ/tháng.
 • Từ tháng 04/2021 - 05/2021: Tham gia BHXH mức lương 7.000.000 vnđ/tháng.

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh của chị K được tính là:

(5.500.000 x 4 + 7.000.000 x 2)/6 = 6.000.000 vnđ/tháng

Tóm lại, chị Thu sẽ nhận được 6 tháng tiền trợ cấp thai sản là 36.000.000 vnđ.

+ Lao động nam được hưởng mức chế độ thai sản khi vợ sinh con quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 39 Luật BHXH với công thức tính cụ thể:

Mức hưởng = Số ngày nghỉ x 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng tháng trước khi nghỉ : 24 ngày

Số ngày nghỉ của làm động nam là từ 05 - 14 ngày làm việc (phụ thuộc vào tình trạng sinh của người vợ: Sinh thường, sinh mổ, sinh đôi,...).

Lưu ý: Lao động nam tham gia BHXH, khi vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Vì vậy, những ngày không đi làm sẽ không được hưởng lương do doanh nghiệp chi trả (trừ trường hợp nghỉ phép năm theo quy định của Bộ luật Lao động).

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn Hoàng đang tham gia BHXH với mức bình quân tháng đóng BHXH là 6.000.000 vnđ/tháng. Vợ anh Hoàng sinh mổ 1 con nên anh được hưởng chế độ nghỉ thai sản 07 ngày. Đồng thời, mức hưởng trợ cấp anh Hoàn nhận được khi vợ sinh con:

Mức hưởng = 7 x 6.000.000 : 24 = 1.750.000 vnđ

 • Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con

Điều 38 Luật BHXH 2014 quy định về mức trợ cấp 1 lần khi sinh con: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được nhận mức trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động sinh con hoặc tháng người lao động nhận con nuôi.

Trong trường hợp 2 vợ chồng sinh con mà chỉ có người cha đóng BHXH thì mức trợ cấp 1 lần này do người cha nhận.

Do vậy, công thức tính mức trợ cấp 1 lần:

Tiền trợ cấp 1 lần = 2 x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1.490.000 vnđ. Vậy tiền trợ cấp 1 lần là 1.490.000 x 2 = 2.980.000 vnđ.

Cách tính mức hưởng dưỡng sức sau khi sinh

Điều 41 Luật BHXH năm 2014 có nêu: Lao động nữ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì trong 30 ngày đầu đi làm được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 - 10 ngày.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 vnđ. Suy ra, mức hưởng tiền dưỡng sức 1 ngày = 1.490.000 x 30% = 447.000 vnđ.

Lưu ý: Số ngày nghỉ cụ thể đối với mỗi trường hợp được quy định như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh 1 lần từ 2 con trở lên.
 • Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh mổ.
 • Tối đa 5 ngày với các trường hợp khác.

Chuẩn bị hồ sơ hưởng mức trợ cấp thai sản và hướng dẫn thủ tục nộp

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 101 Luật BHXH năm 2014:

“1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, NLĐ thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.”

Thủ tục nộp hồ sơ và thời gian xử lý chế độ

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đủ các loại giấy tờ hưởng chế độ thai sản, cả người lao động và đơn vị lao động cần nộp hồ sơ để giải quyết chế độ:

+ Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc.

+ Người sử dụng lao động sau khi nhận hồ sơ từ phía người lao động, lập thêm danh sách 01B-HSB và nộp tới cơ quan BHXH trong thời hạn 10 ngày kể ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động sử dụng giao dịch điện tử thì thực hiện lập hồ sơ trên phần mềm, chữ ký số và gửi kèm giấy tờ lên quan lên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức IVAN.

 • Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận giải quyết và chi trả chế độ

Khi đã tiếp nhận hồ sơ từ phía đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH sẽ xét duyệt và thực hiện chi trả trợ cấp thai sản. Người lao động và thân nhân sẽ được nhận trợ cấp qua một trong những trường hợp sau:

+ Trực tiếp qua tài khoản ATM của người lao động.

+ Thông qua đơn vị sử dụng lao động.

+ Nhận trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như thôi việc trước thời điểm sinh con.

Đọc thêm:

Chế độ thai sản sinh đôi hiện nay

Hướng dẫn tục nghỉ thai sản báo giảm BHXH

Bài viết trên đã nêu rõ nhiều thông tin về mức trợ cấp thai sản năm 2021 nhằm giúp cho người lao động có những cái nhìn rõ ràng hơn về chế độ này. Mong rằng chúng tôi đã đem đến nhiều kiến thức hữu ích.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất