TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Vốn pháp định là gì? Vốn pháp định của một số ngành nghề kinh doanh

Tuyết Thanh 0 Thị trường tài chính

Vốn pháp định là một khái niệm quan trọng với những ai đang có dự định thành lập công ty. Vậy vốn pháp định là gì?
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định (tên gọi tiếng anh: Legal capital) là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp (quy định tại Khoản 7, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2005). Như vậy, doanh nghiệp muốn thành lập cần phải chứng minh số vốn tối thiểu cần có theo quy định trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Vốn pháp định được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thế, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có yêu cầu vốn pháp định thì cần đăng ký đủ số vốn theo quy định

Vốn pháp định là số tiền tối thiểu cần có khi thành lập công ty

Vốn pháp định là số tiền tối thiểu cần có khi thành lập công ty

Vốn pháp định của một số ngành nghề kinh doanh

Vốn pháp định của một số ngành nghề kinh doanh được quy định như sau:

 Ngành, nghề kinh doanh   Vốn pháp định
 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe   600 tỷ đồng
 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí  800 tỷ đồng
 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí  1.000 tỷ đồng
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ  Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

 300 tỷ đồng

(200 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài)

 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

 350 tỷ đồng

(250 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài)

 Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh  400 tỷ đồng

(300 tỷ đồng đối với chi nhánh nước ngoài)

Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe   300 tỷ đồng

 

 Kinh doanh tái bảo hiểm  Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe  

400 tỷ đồng

 

Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 700 tỷ đồng

 

 Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 1.100 tỷ đồng

 

 Kinh doanh môi giới bảo hiểm   Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm  4 tỷ đồng
 Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm  8 tỷ đồng
 Kinh doanh chứng khoán Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

 - Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng

- Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng

- Tư vấn đầu tư chứng khoán: 

10 tỷ đồng

 

 Công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam  25 tỷ đồng
Ngân hàng thanh toán

 

10.000 tỷ đồng

 

 Kinh doanh bất động sản   20 tỷ đồng
Ngân hàng Ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng
Ngân hàng chính sách 5.000 tỷ đồng
Ngân hàng hợp tác xã 3.000 tỷ đồng
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu đô la Mỹ
Công ty tài chính 500 tỷ đồng
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng
Tổ chức tài chính vi mô 05 tỷ đồng
Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn 0,5 tỷ đồng
Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường 01 tỷ đồng
Dịch vụ cầm đồ Ít nhất bằng mức vốn pháp định quy định tại Nghị định 221/HĐBT hoặc Nghị định 222/HĐBT
Kinh doanh sản xuất phim 1 tỷ đồng
Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng   30 tỷ đồng
 Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ   5 tỷ đồng
 Kinh doanh hoạt động mua bán nợ  100 tỷ đồng
 Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ   500 tỷ đồng
 Kinh doanh dịch vụ kiểm toán   06 tỷ đồng
 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay   Nội địa  100 tỷ đồng
 Quốc tế  200 tỷ đồng
Kinh doanh vận tải hàng không  Khai thác đến 10 tàu bay
(Doanh nghiệp vận chuyển hàng không quốc tế)
 700 tỷ đồng
 Khai thác đến 10 tàu bay
(Doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa)
 300 tỷ đồng
 Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay
(Doanh nghiệp vận chuyển hàng không quốc tế)
 1.000 tỷ đồng
 Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay
(Doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa)
 600 tỷ đồng
 Khai thác trên 30 tàu bay
(Doanh nghiệp vận chuyển hàng không quốc tế)
 1.300 tỷ đồng
 Khai thác trên 30 tàu bay
(Doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa)
 700 tỷ đồng
 Kinh doanh hàng không chung  100 tỷ đồng
 Kinh doanh dịch vụ hàng không  Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách  30 tỷ đồng
 Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa
 Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu
 Cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng  20 tỷ đồng
 Cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng  10 tỷ đồng
 Cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước,luồng hàng hải chuyên dùng 20 tỷ đồng

 

 Cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật   05 tỷ đồng

 

 Kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải  02 tỷ đồng

 Lưu ý: Hiện nay không có văn bản pháp luật nào quy định về vốn pháp định của các ngành du lịch, kinh doanh vàng bạc, kinh doanh xăng dầu, ngành xây dựng, văn phòng công chứng.

Vốn pháp định và vốn điều lệ khác nhau như thế nào?

Vốn điều lệ là gì?

Căn cứ Khoản 34, Điều 4, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là số vốn ban đầu để thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 2 loại vốn này cũng có nhiều điểm khác biệt. Tham khảo bài viết: Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định để biết thêm thông tin chi tiết.

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn pháp định có bắt buộc không?

Vốn pháp định chỉ bắt buộc với một số ngành nghề cụ thể được quy định trong các văn bản pháp luật, không bắt buộc với tất cả các ngành nghề.

Như vậy, vốn pháp định là số vốn tối thiểu mà doanh nghiệp cần có khi thành lập. Tuy nhiên, chỉ một số ngành nghề nhất định như ngân hàng, bất động sản, sản xuất phim... mới cần vốn pháp định trước khi đi vào hoạt động.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Vốn pháp định là gì? Vốn pháp định của một số ngành nghề kinh doanh
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất