avatart

khach

icon

Phát hành hối phiếu là gì? Quy định về phát hành hối phiếu

Thị trường tài chính

- 13/06/2022

0

Thị trường tài chính

13/06/2022

0

Hối phiếu là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định. Vậy việc phát hành hối phiếu được quy định như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Phát hành hối phiếu là gì?

Phát hành hối phiếu là sự kiện mà người ký phát lập hối phiếu và yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Trong đó:

- Người ký phát là người lập và ký phát hành hối phiếu

- Người bị ký phát là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu của người ký phát.

 Người ký phát, người phát hành được phát hành hối phiếu trên cơ sở giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cho vay giữa các tổ chức, cá nhân với nhau; giao dịch cho vay của tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân, giao dịch thanh toán và giao dịch tặng cho theo quy định của pháp luật.

Phát hành hối phiếu là gì?

Phát hành hối phiếu là gì?

Người lập và phát hành hối phiếu là ai?

Người ký phát chính là người lập và ký phát hành hối phiếu. Người ký phát thông thường là người bán, đại diện tổ chức xuất khẩu, cung ứng dịch vụ. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A đặt mua hàng tại doanh nghiệp B. Sau khi ký hợp đồng thì doanh nghiệp B sẽ lập và phát hành hối phiếu ghi rõ số tiền trả và những nội dung liên quan đến việc trả tiền. Doanh nghiệp A sẽ ký chấp nhận trả tiền vào hối phiếu doanh doanh nghiệp B phát hành.

Người lập và phát hành hối phiếu có nghĩa vụ sau:

- Thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng khi hối phiếu đòi nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán.

- Trường hợp người chuyển nhượng hoặc người bảo lãnh đã thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng sau khi hối phiếu đòi nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán thì người ký phát có nghĩa vụ thanh toán cho người chuyển nhượng hoặc người bảo lãnh số tiền ghi trên hối phiếu đó.

(Căn cứ Điều 17, Luật các công cụ chuyển nhượng 2005)

Ngày phát hành hối phiếu là ngày nào?

Ngày phát hành hối phiếu (hay còn gọi là ngày ký phát hối phiếu) là thời điểm xác định việc thành lập hối phiếu. Đó cũng là cơ sở để xác định thời gian trả tiền của hối phiếu. Cụ thể:

- Hối phiếu có ghi thời hạn thanh toán theo quy định phải xuất trình để yêu cầu chấp nhận trong thời hạn một năm kể từ ngày ký phát.

- Hối phiếu có ghi thời hạn thanh toán là “ngay khi xuất trình” phải được xuất trình để thanh toán trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày ký phát.

Thông thường, ngày ngày phát hành hối phiếu là ngày xuất trình Bộ chứng từ cho ngân hàng thanh toán. Nếu lựa chọn thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ thì ngày phát hành hối phiếu được xảy ra trước ngày giao hàng được ghi trên vận đơn, hóa đơn và cũng không được sau ngày quá hạn của giá trị thư tín dụng.

Ngày phát hành hối phiếu là ngày nào?

Ngày phát hành hối phiếu là ngày nào?

Quy trình phát hành hối phiếu

Quy trình phát hành hối phiếu thường diễn ra như sau:

Bước 1: Người bán hàng hoá, người cung ứng dịch vụ thương mại lập, ký phát hành hối phiếu. Nội dung của hối phiếu bao gồm:

  • Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ hối phiếu (Bill of Exchange).
  • Yêu cầu thanh toán không điều kiện một số tiền xác định
  • Thời hạn thanh toán
  • Địa điểm thanh toán
  • Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ của người bị ký phát
  • Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được người ký phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu theo lệnh của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu cho người cầm giữ
  • Địa điểm và ngày ký phát
  • Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người ký phát.

Bước 2: Người bị ký phát là người mua hàng hoá, người nhận dịch vụ thương mại ký chấp nhận hối phiếu, cam kết thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu. Tổ chức tín dụng bảo lãnh cho người bị ký phát thanh toán khi hối phiếu đến hạn. 

Bước 3: Người thụ hưởng phải xuất trình hối phiếu để người bị ký phát thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình.

Lưu ý:

- Việc xuất trình hối phiếu để yêu cầu chấp thanh toán được coi là hợp lệ khi hối phiếu đòi nợ được người thụ hưởng hoặc người đại diện hợp pháp của người thụ hưởng xuất trình đúng địa điểm thanh toán, trong thời gian làm việc của người bị ký phát và chưa quá hạn thanh toán.

- Hối phiếu có thể được xuất trình để chấp nhận thanh toán dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng. Ngày xuất trình hối phiếu để chấp nhận thanh toán trong trường hợp này được tính theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi thư bảo đảm.

- Người bị ký phát thực hiện việc chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận hối phiếu trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày hối phiếu được xuất trình. Nếu hối phiếu được xuất trình dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng thì thời hạn này được tính kể từ ngày người bị ký phát xác nhận đã nhận được hối phiếu.

Như vậy, việc phát hành hối phiếu sẽ do bên cung ứng sản phẩm thực hiện. Người nhận ký phát sẽ là người phải trả tiền khi hối phiếu được gửi đến và yêu thanh toán trong thời gian quy định trong hối phiếu.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *