avatart

khach

icon

Chi phí lãi vay - yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Thị trường tài chính

- 10/04/2023

0

Thị trường tài chính

10/04/2023

0

Chi phí lãi vay là khoản chi phí mà người vay (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…) cần phải trả cho các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng trong quá trình vay tiền. Theo dõi bài viết dưới đây để biết chi phí lãi vay có ảnh hưởng như thế nào đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Mục lục [Ẩn]

Trong quá trình cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kinh doanh thì chi phí lãi vay là một yếu tố quan trọng được quan tâm trong kế hoạch tài chính.Vậy chi phí lãi vay thực chất là gì?

Chi phí lãi vay là gì?

Khái niệm

Chi phí lãi vay là khoản chi phí mà người vay (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…) cần phải trả cho các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng trong quá trình vay tiền. Trong suốt khoảng thời gian vay tiền, chi phí lãi vay được tính dựa trên lãi suất và thời hạn vay.

Chi phí lãi vay cá nhân

Đối với cá nhân, chi phí lãi vay là một phần quan trọng trong quản lý tài chính. Việc cá nhân vay tiền để mua nhà, mua ô tô hoặc trả nợ thẻ tín dụng … đều đòi hỏi người vay có khả năng chi trả và chịu trách nhiệm trả lại số tiền đã vay cùng với khoản chi phí lãi vay.

Việc tính toán và quản lý chi phí lãi vay sẽ giúp người vay có kế hoạch cân đối tài chính hợp lý và tránh tình trạng nợ nần kéo dài.

Chi phí lãi vay của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, chi phí lãi vay là một trong những chi phí cốt lõi của kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp và có thể tác động đến việc phát triển và mở rộng doanh nghiệp.

Để tối ưu hóa chi phí lãi vay, doanh nghiệp cần đưa ra các quyết định thông minh và có chiến lược trong việc vay tiền và sử dụng nguồn vốn.

Ngoài ra, chi phí lãi vay vẫn còn một số hình thức khác:

 • Lãi tiền vay ngắn hạn
 • Lãi tiền vay dài hạn
 • Lãi tiền vay trên các khoản thấu chi
 • Lãi suất trái phiếu, nợ chuyển đổi
 • Lãi từ các khoản vay khác

Chi phí lãi vay thường không được tính vào chi phí sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Nó chỉ được trừ khi đã tính toán lợi nhuận hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, phụ thuộc vào các quy định về thuế tại các quốc gia trong từng trường hợp kinh doanh cụ thể để tiến hành trừ chi phí lãi vay hoặc không.

Đặc điểm của chi phí lãi vay

Chi phí tài chính và chi phí lãi vay

Chi phí tài chính và chi phí lãi vay là hai khái niệm khác nhau trong quản lý tài chính nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau.

 • Chi phí tài chính là chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng tài chính ( chi phí lãi vay, chi phí quản lý tài chính, chi phí phát sinh từ các công cụ tài chính khác như trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư…)
 • Chi phí lãi vay là một phần của chi phí tài chính, là khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp vay tiền từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc cá nhân khác để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Nó phụ thuộc vào mức độ rủi ro của khoản vay, thời hạn và mức lãi suất được thỏa thuận giữa hai bên.

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Trong giao dịch liên kết, chi phí lãi vay được tính toán dựa trên lãi suất thị trường hiện tại và cộng thêm khoản chênh lệch giao dịch tại thời điểm đó. Tỷ lệ lãi suất trong giao dịch liên kết thường cao hơn so với giao dịch vay thông thường nên chi phí lãi vay cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, các bên tham gia giao dịch có quan hệ đối tác lâu dài và tín dụng tốt thì chi phí lãi vay có thể được giảm thiểu.

Đặc điểm của chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được vốn hóa

Chi phí lãi vay được vốn hóa được sử dụng để tính giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp.

Công thức để tính toán chi phí lãi vay được vốn hóa là:

Chi phí lãi vay được vốn hóa = Tổng nợ vay * Tỷ lệ lãi suất trên thị trường

Trong đó:

 • Tổng nợ vay: là số tiền mà doanh nghiệp đang nợ các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc các nhà đầu tư khác.
 • Tỷ lệ lãi suất trên thị trường: là mức lãi suất mà các tổ chức tín dụng và ngân hàng tính cho khoản vay đó.

Theo Thông tư 200, vốn hóa chi phí lãi vay sẽ được bắt đầu khi:

 • Phát sinh các chi phí cho việc đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất mà doanh nghiệp đang thực hiện dở
 • Các hoạt động của doanh nghiệp chuẩn bị để đưa tài sản của mình vào sử dụng hoặc bán
 • Chi phí phát sinh khi đi vay

Hạch toán chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay thường được hạch toán vào tài khoản chi phí lãi vay của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Tài khoản này được sử dụng để ghi nhận các khoản chi phí lãi phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp vay một khoản vay với lãi suất là 10% mỗi năm, và phải trả lãi hàng tháng, thì mỗi tháng doanh nghiệp sẽ hạch toán 1/12 của 10% vào tài khoản chi phí lãi vay.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí lãi vay

 • Tỷ lệ lãi suất cơ bản: được quy định bởi Ngân hàng trung ương và có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí lãi vay của ngân hàng. Nếu tỷ lệ lãi suất cơ bản tăng, các ngân hàng sẽ tăng lãi suất cho vay để đảm bảo lợi nhuận.
 • Tính thanh khoản của khoản vay: tính thanh khoản của khoản vay là yếu tố cơ bản để ngân hàng đánh giá nhằm xác định mức độ rủi ro khi cho vay tiền. Nếu khoản vay không có tính thanh khoản cao, ngân hàng có thể tăng lãi suất để đền bù cho rủi ro cao hơn.
 • Thời gian vay: Thời gian vay càng dài, ngân hàng càng cần phải đánh giá rủi ro, thậm chí có thể tăng lãi suất để đền bù cho rủi ro cao hơn.
 • Tín dụng của khách hàng: nếu khách hàng có tín dụng tốt, ngân hàng có thể giảm lãi suất cho khoản vay của khách hàng đó. Thậm chí còn có nhiều ưu đãi hơn khi người dùng yêu cầu khoản vay.

Tầm quan trọng của chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được đánh giá là một trong những chi phí quan trọng nhất của một doanh nghiệp hoặc cá nhân khi vay tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Chi phí lãi vay cũng gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp như:

 • Hoạt động của doanh nghiệp: Nếu chi phí lãi vay quá cao, doanh nghiệp cần trả nhiều tiền hơn cho khoản vay, từ đó giảm lợi nhuận và tăng chi phí vận hành.
 • Tính khả thi của dự án đầu tư: Nếu chi phí lãi vay quá cao so với tính khả thi của dự án đầu tư dự án ban đầu sẽ mang lại nguy cơ thất bại.
 • Quyết định vay tiền: Khi chi phí lãi vay quá cao, người vay có thể quyết định không vay tiền hoặc tìm kiếm các nguồn vốn khác để tránh phải chịu chi phí lãi vay cao.
 • Năng suất làm việc: chi phí lãi vay quá cao dẫn đến người vay có thể phải làm việc nhiều hơn để có thể trả được khoản vay, từ đó giảm năng suất làm việc và tăng căng thẳng.

Việc tìm hiểu và ứng dụng chi phí lãi vay trong kinh doanh đóng vai trò quan trọng, tối cần thiết đối với các cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện kinh doanh.

Những hệ quả khi không quản lý chi phí lãi vay

Khi bạn không thể quan lý chi phí lãi vay trong kinh doanh, điều này sẽ mang lại nhiều hệ quả nghiêm trọng trong kinh doanh.

 • Tăng chi phí vận hành: doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho khoản vay khi chi phí lãi vay quá cao. Từ đó làm tăng chi phí hoạt động và giảm lợi nhuận.

Những hệ quả khi không quản lý chi phí lãi vay

 • Giảm khả năng cạnh tranh: doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ mất khả năng cạnh tranh và có thể mất thị phần.
 • Giảm khả năng đầu tư: doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ không thể đầu tư vào các dự án mới hoặc mở rộng kinh doanh khi chi phí lãi vay quá cao, từ đó giảm khả năng phát triển.
 • Tình trạng nợ nần: khi không quản lý chi phí lãi vay, doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể rơi vào tình trạng nợ nần và khó khăn trong việc trả nợ.
 • Tác động đến uy tín của doanh nghiệp: doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính và gây tổn thất cho danh tiếng của mình.

Các chiến lược giảm thiểu chi phí lãi vay

 • Tìm kiếm ngân hàng, tổ chức tài chính lãi suất thấp: doanh nghiệp hoặc cá nhân nên tìm kiếm ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có lãi suất thấp nhất để giảm chi phí lãi vay.
 • Tăng khoản tiền gửi: Tăng số tiền gửi tiết kiệm hoặc tài khoản tiền gửi khác đối với ngân hàng có thể giúp giảm chi phí lãi vay.
 • Thanh toán khoản vay sớm: doanh nghiệp hoặc cá nhân nên thanh toán khoản vay sớm khi có thể để tránh chi phí lãi vay tính trên thời gian dài.
 • Tái cấu trúc nợ: tái cấu trúc khoản nợ với các ngân hàng, tổ chức tài chính để có lãi suất thấp hơn hoặc thời gian trả nợ kéo dài hơn.
 • Sử dụng tài chính thay thế: doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể sử dụng các tài chính thay thế như tài sản thế chấp hoặc chứng khoán để giảm chi phí lãi vay thay vì vay ngân hàng.
 • Tăng doanh thu: doanh nghiệp hoặc cá nhân là một cách giảm thiểu chi phí lãi vay bằng cách tăng khả năng trả nợ và giảm rủi ro cho người cho vay.

Một số câu hỏi thường gặp

Chi phí lãi vay hợp lý là gì?

Chi phí lãi vay hợp lý là chi phí được tính toán sao cho khoản vay hoặc tín dụng với mức lãi suất hợp lý, phù hợp với khả năng trả nợ và lợi nhuận của dự án hay hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Chi phí lãi vay không hợp lý là gì?

Chi phí lãi vay không hợp lý là mức chi phí lãi suất quá cao so với khả năng trả nợ của các cá nhân, tổ chức trong quá trình kinh doanh. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp không đàm phán được mức lãi suất hợp lý với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, hoặc khi doanh nghiệp vay một khoản tiền quá lớn so với khả năng của nó để trả nợ.

Chi phí lãi vay trong tổng mức đầu tư là gì?

Chi phí lãi vay trong tổng mức đầu tư là các khoản chi phí quan trọng phát sinh trong quá trình đầu tư (xây dựng, mua sắm các tài sản cố định như máy móc, trang thiết bị…)

Chi phí lãi vay vượt quá 20 ebitda thì sao?

EBITDA được sử dụng như một độ đo khả năng sinh lợi của doanh nghiệp trước khi trừ đi chi phí lãi vay, thuế, khấu hao và tài sản cố định. Khi chi phí lãi vay vượt quá 20 ebitda là một tình huống nguy hiểm đối với cá nhân, doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang mắc nợ nặng và không có khả năng trả nợ trong tương lai gần.

Chi phí lãi vay định khoản là gì?

Chi phí lãi vay định khoản là chi phí lãi vay được thanh toán tại một thời điểm nhất định. Trong quá trình vay và trả nợ, chi phí lãi vay sẽ tích lũy dần theo thời gian và được hạch toán vào định khoản, nhằm phản ánh tổng số tiền lãi phải trả cho khoản vay đó.

Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp vay một khoản vay 10 triệu đồng với mức lãi suất 5% mỗi năm và thời hạn vay là 12 tháng, thì chi phí lãi vay định khoản cho khoản vay này sẽ là 500,000 đồng (10 triệu đồng x 5% x 12/12).

Chi phí lãi vay là một trong những chi phí của cá nhân, tổ chức trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể nắm vững một số kiến thức kiên quan tới chi phí lãi vay và ứng dụng những kiến thức này để theo dõi, đánh giá và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *