TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2407)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Truong phong kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 10/11/2015
Chat ngay
618 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Văn Nhuần

Hoàng Văn Nhuần

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
418 lượt xem
Chuyên gia Trần Thái Duy

Trần Thái Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 25/07/2016
Chat ngay
233 lượt xem
Chuyên gia Tường Phương

Tường Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 09/08/2016
Chat ngay
318 lượt xem
Chuyên gia Ngô Khánh Quỳnh

Ngô Khánh Quỳnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Relationship Manager
Ngày mở tài khoản: 22/08/2016
Chat ngay
220 lượt xem
Chuyên gia Vũ Nguyên Ngọc Hà

Vũ Nguyên Ngọc Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 02/09/2016
Chat ngay
409 lượt xem
Chuyên gia Phùng Đăng Huấn

Phùng Đăng Huấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 04/09/2016
Chat ngay
206 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thắng

Hoàng Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 20/09/2016
Chat ngay
336 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Giang San

Đỗ Giang San

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư Vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 24/10/2016
Chat ngay
416 lượt xem
Chuyên gia Trần Mạnh Linh

Trần Mạnh Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 01/11/2016
Chat ngay
263 lượt xem
Chuyên gia Vũ Chí Công

Vũ Chí Công

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
65 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn hảo Nam

Nguyễn hảo Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 17/04/2017
Chat ngay
41 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Đoàn

Nguyễn Minh Đoàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư Vấn Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 24/04/2017
Chat ngay
146 lượt xem
Chuyên gia Chu Thị Thảo Ly

Chu Thị Thảo Ly

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 26/07/2017
Chat ngay
75 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Anh Thư

Phạm Thị Anh Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng nhóm tuyển dụng
Ngày mở tài khoản: 16/08/2017
Chat ngay
187 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Bắc Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 15/09/2017
Chat ngay
153 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Cao Quang Bảo

Nguyễn Cao Quang Bảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 23/10/2017
Chat ngay
117 lượt xem
Chuyên gia Bùi Duy Bảy

Bùi Duy Bảy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 02/11/2017
Chat ngay
133 lượt xem
Chuyên gia Trần Ngọc Bích Trang

Trần Ngọc Bích Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên Kênh Banca Ngân Hàng ACB
Ngày mở tài khoản: 07/11/2017
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia Trần Quốc Tây

Trần Quốc Tây

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Trà Vinh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: SUM
Ngày mở tài khoản: 29/11/2017
Chat ngay
122 lượt xem