TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2407)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Huỳnh Trọng Nguyễn

Huỳnh Trọng Nguyễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 03/12/2017
Chat ngay
116 lượt xem
Chuyên gia Dương Quang Đức

Dương Quang Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/01/2018
Chat ngay
122 lượt xem
Chuyên gia Đặng Phương Thảo

Đặng Phương Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 22/01/2018
Chat ngay
108 lượt xem
Chuyên gia Đặng Huy Cường

Đặng Huy Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 24/01/2018
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Bảo Hiểm nhân Thọ CATHAY LIFE Việt Nam
Ngày mở tài khoản: 11/03/2018
Chat ngay
288 lượt xem
Chuyên gia Kiều Thanh

Kiều Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 11/03/2018
Chat ngay
37 lượt xem
Chuyên gia Ngô Văn Long

Ngô Văn Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 25/03/2018
Chat ngay
146 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Thị Duyên

Đỗ Thị Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng Khu Vực Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 30/03/2018
Chat ngay
141 lượt xem
Chuyên gia Đào Thị Sang

Đào Thị Sang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 08/04/2018
Chat ngay
119 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư Vấn Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 15/04/2018
Chat ngay
139 lượt xem
Chuyên gia TRỊNH THỊ YẾN CHI

TRỊNH THỊ YẾN CHI

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Daiichi Life
Ngày mở tài khoản: 28/04/2018
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh

Trần Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 03/05/2018
Chat ngay
125 lượt xem
Chuyên gia PHẠM THỊ THU HÀ

PHẠM THỊ THU HÀ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn cấp cao
Ngày mở tài khoản: 11/05/2018
Chat ngay
119 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thị Ly Na

Ngô Thị Ly Na

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 11/05/2018
Chat ngay
132 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Việt Vy

Nguyễn Việt Vy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bình Phước
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 25/06/2018
Chat ngay
134 lượt xem
Chuyên gia Trương Thị Tố Nhi

Trương Thị Tố Nhi

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên tài chính
Ngày mở tài khoản: 13/07/2018
Chat ngay
115 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Hồng Nhung

Phạm Thị Hồng Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 21/07/2018
Chat ngay
126 lượt xem
Chuyên gia Trương Thanh Sỉ

Trương Thanh Sỉ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 02/08/2018
Chat ngay
142 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Ngọc Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 09/08/2018
Chat ngay
133 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị thanh trúc

Nguyễn thị thanh trúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Đồng Tháp
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quản lý đại lý
Ngày mở tài khoản: 14/08/2018
Chat ngay
183 lượt xem