TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2305)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Thị Thuỷ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Giang
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 01/12/2018
Chat ngay
90 lượt xem
Chuyên gia Dương Thanh Hiền

Dương Thanh Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 26/11/2018
Chat ngay
24 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bất động sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bắc Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Công ty BHNT Dai-ichi Life
Ngày mở tài khoản: 18/11/2018
Chat ngay
98 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Vũ

Nguyễn Ngọc Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 11/11/2018
Chat ngay
147 lượt xem
Chuyên gia Bùi Quốc Tuấn

Bùi Quốc Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 17/08/2018
Chat ngay
118 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị thanh trúc

Nguyễn thị thanh trúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Đồng Tháp
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quản lý đại lý
Ngày mở tài khoản: 14/08/2018
Chat ngay
110 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Ngọc Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 09/08/2018
Chat ngay
102 lượt xem
Chuyên gia Trương Thanh Sỉ

Trương Thanh Sỉ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 02/08/2018
Chat ngay
111 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Hồng Nhung

Phạm Thị Hồng Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 21/07/2018
Chat ngay
104 lượt xem
Chuyên gia Trương Thị Tố Nhi

Trương Thị Tố Nhi

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên tài chính
Ngày mở tài khoản: 13/07/2018
Chat ngay
92 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Việt Vy

Nguyễn Việt Vy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bình Phước
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 25/06/2018
Chat ngay
103 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thị Ly Na

Ngô Thị Ly Na

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 11/05/2018
Chat ngay
99 lượt xem
Chuyên gia PHẠM THỊ THU HÀ

PHẠM THỊ THU HÀ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn cấp cao
Ngày mở tài khoản: 11/05/2018
Chat ngay
96 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh

Trần Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 03/05/2018
Chat ngay
102 lượt xem
Chuyên gia TRỊNH THỊ YẾN CHI

TRỊNH THỊ YẾN CHI

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Daiichi Life
Ngày mở tài khoản: 28/04/2018
Chat ngay
102 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư Vấn Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 15/04/2018
Chat ngay
111 lượt xem
Chuyên gia Đào Thị Sang

Đào Thị Sang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 08/04/2018
Chat ngay
100 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Thị Duyên

Đỗ Thị Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng Khu Vực Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 30/03/2018
Chat ngay
118 lượt xem
Chuyên gia Ngô Văn Long

Ngô Văn Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 25/03/2018
Chat ngay
109 lượt xem
Chuyên gia Kiều Thanh

Kiều Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 11/03/2018
Chat ngay
21 lượt xem

9669