TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2342)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Bảo Hiểm nhân Thọ CATHAY LIFE Việt Nam
Ngày mở tài khoản: 11/03/2018
Chat ngay
262 lượt xem
Chuyên gia Đặng Huy Cường

Đặng Huy Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 24/01/2018
Chat ngay
112 lượt xem
Chuyên gia Đặng Phương Thảo

Đặng Phương Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 22/01/2018
Chat ngay
99 lượt xem
Chuyên gia Dương Quang Đức

Dương Quang Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/01/2018
Chat ngay
108 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Trọng Nguyễn

Huỳnh Trọng Nguyễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 03/12/2017
Chat ngay
102 lượt xem
Chuyên gia Trần Quốc Tây

Trần Quốc Tây

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Trà Vinh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: SUM
Ngày mở tài khoản: 29/11/2017
Chat ngay
107 lượt xem
Chuyên gia Trần Ngọc Bích Trang

Trần Ngọc Bích Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên Kênh Banca Ngân Hàng ACB
Ngày mở tài khoản: 07/11/2017
Chat ngay
114 lượt xem
Chuyên gia Bùi Duy Bảy

Bùi Duy Bảy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 02/11/2017
Chat ngay
122 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Cao Quang Bảo

Nguyễn Cao Quang Bảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 23/10/2017
Chat ngay
109 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Bắc Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 15/09/2017
Chat ngay
146 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Anh Thư

Phạm Thị Anh Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng nhóm tuyển dụng
Ngày mở tài khoản: 16/08/2017
Chat ngay
128 lượt xem
Chuyên gia Chu Thị Thảo Ly

Chu Thị Thảo Ly

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 26/07/2017
Chat ngay
55 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Đoàn

Nguyễn Minh Đoàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư Vấn Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 24/04/2017
Chat ngay
142 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn hảo Nam

Nguyễn hảo Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 17/04/2017
Chat ngay
38 lượt xem
Chuyên gia Vũ Chí Công

Vũ Chí Công

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
62 lượt xem
Chuyên gia Trần Mạnh Linh

Trần Mạnh Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 01/11/2016
Chat ngay
244 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Giang San

Đỗ Giang San

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư Vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 24/10/2016
Chat ngay
404 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thắng

Hoàng Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 20/09/2016
Chat ngay
325 lượt xem
Chuyên gia Phùng Đăng Huấn

Phùng Đăng Huấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 04/09/2016
Chat ngay
175 lượt xem
Chuyên gia Vũ Nguyên Ngọc Hà

Vũ Nguyên Ngọc Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 02/09/2016
Chat ngay
397 lượt xem

9669