TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2425)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Ánh

Nguyễn Ngọc Ánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: SA
Ngày mở tài khoản: 20/04/2017
Chat ngay
205 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: 1A Phạm Ngọc Thạch
Ngày mở tài khoản: 28/04/2017
Chat ngay
208 lượt xem
Chuyên gia Phạm Anh Kiên

Phạm Anh Kiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Ngày mở tài khoản: 05/06/2017
Chat ngay
210 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Huề

Nguyễn Thị Huề

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lí kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 04/07/2017
Chat ngay
183 lượt xem
Chuyên gia Đàm Thị Vân Trang

Đàm Thị Vân Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: đại lý bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 11/07/2017
Chat ngay
299 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bình Phước
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Cao
Ngày mở tài khoản: 23/07/2017
Chat ngay
192 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Hữu Đức

Huỳnh Hữu Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Life Planer
Ngày mở tài khoản: 08/08/2017
Chat ngay
153 lượt xem
Chuyên gia Dư Diệu Huyền

Dư Diệu Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên
Ngày mở tài khoản: 30/05/2017
Chat ngay
151 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 07/11/2016
Chat ngay
535 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Thái Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/09/2016
Chat ngay
362 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quân

Nguyễn Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 28/10/2016
Chat ngay
363 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Trường Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 04/01/2018
Chat ngay
178 lượt xem
Chuyên gia Đào Thị Linh

Đào Thị Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 24/02/2018
Chat ngay
142 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thị Thúy Hồng

Trịnh Thị Thúy Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 23/07/2018
Chat ngay
220 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thị Thanh Huyền

Trịnh Thị Thanh Huyền

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/07/2016
Chat ngay
156 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trọng Đạt

Nguyễn Trọng Đạt

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tvv
Ngày mở tài khoản: 17/03/2017
Chat ngay
218 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Khắc Thắng

Trịnh Khắc Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Quản lý
Ngày mở tài khoản: 17/07/2016
Chat ngay
360 lượt xem
Chuyên gia lại cẩm anh

lại cẩm anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm du lịch tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 05/04/2018
Chat ngay
128 lượt xem
Chuyên gia Lê Thanh Lâm

Lê Thanh Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Sóc Trăng
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 20/04/2015
Chat ngay
974 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thị Khoa

Đặng Thị Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 22/09/2015
Chat ngay
462 lượt xem