TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2305)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Trọng Thục

Nguyễn Trọng Thục

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản Lý Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 29/08/2016
Chat ngay
188 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 15/04/2017
Chat ngay
345 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Hoa

Bùi Thị Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 16/12/2017
Chat ngay
206 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Minh Thu

Hoàng Thị Minh Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: FA
Ngày mở tài khoản: 27/03/2019
Chat ngay
88 lượt xem
Chuyên gia Lê Xuân Hà

Lê Xuân Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Chuyên viên tài chính .
Ngày mở tài khoản: 13/05/2019
Chat ngay
35 lượt xem
Chuyên gia Lê Ngọc Anh

Lê Ngọc Anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý - Tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 10/03/2015
Chat ngay
3265 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: 75 Hoàng Văn Thái , Quận 7
Ngày mở tài khoản: 01/06/2015
Chat ngay
1295 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Linh Quý Hòa

Huỳnh Linh Quý Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 19/03/2015
Chat ngay
2450 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Mẫn

Nguyễn Ngọc Mẫn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 04/06/2018
Chat ngay
52 lượt xem
Chuyên gia Lù Thị Doa

Lù Thị Doa

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: FA
Ngày mở tài khoản: 13/09/2018
Chat ngay
130 lượt xem
Chuyên gia VŨ THỊ THANH HƯỜNG

VŨ THỊ THANH HƯỜNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 22/10/2018
Chat ngay
102 lượt xem
Chuyên gia Trần Mỹ Huyền

Trần Mỹ Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng
Ngày mở tài khoản: 24/10/2018
Chat ngay
95 lượt xem
Chuyên gia Trần Khánh

Trần Khánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 11/09/2016
Chat ngay
814 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hồng Quang

Nguyễn Hồng Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên tài chính
Ngày mở tài khoản: 09/03/2017
Chat ngay
230 lượt xem
Chuyên gia Hà Hoàng An

Hà Hoàng An

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư Vấn Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 10/04/2017
Chat ngay
221 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thúy Đoan

Nguyễn Thúy Đoan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tu van vien tai chinh
Ngày mở tài khoản: 27/02/2017
Chat ngay
221 lượt xem
Chuyên gia Tạ Duy Thanh

Tạ Duy Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 21/09/2018
Chat ngay
98 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thúy Hằng

Nguyễn Thúy Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 11/09/2018
Chat ngay
101 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ánh Hồng

Nguyễn Ánh Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 14 năm
Vị trí: Trưởng phòng KD cấp cao
Ngày mở tài khoản: 17/10/2016
Chat ngay
2762 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 23/02/2018
Chat ngay
125 lượt xem

9669