TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2405)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Khánh Phát

Nguyễn Khánh Phát

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Manager
Ngày mở tài khoản: 23/08/2017
Chat ngay
119 lượt xem
Chuyên gia Lâm Ngọc Duyên

Lâm Ngọc Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Relationship Manager
Ngày mở tài khoản: 25/12/2015
Chat ngay
769 lượt xem
Chuyên gia Ngô Quang Anh

Ngô Quang Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 27/12/2015
Chat ngay
676 lượt xem
Chuyên gia  Nguyễn Tuấn Việt

Nguyễn Tuấn Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
298 lượt xem
Chuyên gia Bùi Sơn Tùng

Bùi Sơn Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Đại Lý Bảo Hiểm
Ngày mở tài khoản: 16/07/2017
Chat ngay
199 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hồng Đăng

Nguyễn Hồng Đăng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 17/04/2017
Chat ngay
854 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Khương

Nguyễn Hữu Khương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: GIÁM SÁT KINH DOANH
Ngày mở tài khoản: 14/03/2017
Chat ngay
240 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN VĂN ĐÔNG

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Agency supervisor
Ngày mở tài khoản: 03/05/2017
Chat ngay
200 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thành Khoa

Phạm Thành Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 13/07/2015
Chat ngay
680 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hải Dương

Trần Thị Hải Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
546 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Ái Lâm

Hoàng Thị Ái Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: UM
Ngày mở tài khoản: 16/09/2016
Chat ngay
293 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thị Mỹ Xuyên

Trịnh Thị Mỹ Xuyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 07/12/2016
Chat ngay
480 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Đức Dũng

Đỗ Đức Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 24/12/2016
Chat ngay
253 lượt xem
Chuyên gia Pham Thi Mo

Pham Thi Mo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhan vien tu van
Ngày mở tài khoản: 26/12/2016
Chat ngay
276 lượt xem
Chuyên gia Phan Văn Tiến

Phan Văn Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên tài chính
Ngày mở tài khoản: 20/02/2017
Chat ngay
234 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Chánh Tính

Nguyễn Chánh Tính

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/02/2017
Chat ngay
220 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Loan

Ngọc Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 22/02/2017
Chat ngay
241 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hồng Hiếu

Trần Thị Hồng Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: tư vấn tài chính cá nhân và gia đình
Ngày mở tài khoản: 04/03/2017
Chat ngay
294 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Trên

Lê Văn Trên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày mở tài khoản: 26/03/2017
Chat ngay
256 lượt xem
Chuyên gia Trương Thị Quỳnh Hoa

Trương Thị Quỳnh Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Quảng Trị
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 14/04/2017
Chat ngay
194 lượt xem