TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Những chứng từ cần thiết trong quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Prudential

Tuyết Thanh 2 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Để được nhận quyền lợi bảo hiểm sớm nhất, bạn cần nắm rõ các chứng từ trong hồ sơ như giấy yêu cầu, giấy ra viện, hóa đơn/biên lai, bảng kê chi phí, kết quả giám định hay xét nghiệm...
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Khi tham gia bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào, khách hàng cần đọc kỹ, nắm rõ các thuật ngữ trong hợp đồng, hiểu rõ quyền lợi của mình được hưởng, và cũng nên nắm rõ được thủ tục, chứng từ trong hồ sơ hay quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm để khi chẳng may gặp rủi ro sẽ được nhận quyền lợi sớm nhất có thể.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Chứng từ giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

1. Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc sức khoẻ, Hỗ trợ viện phí và phẫu thuật

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential theo mẫu
 • Giấy ra viện
 • Hóa đơn/Biên lai thu tiền phí, lệ phí/Phiếu thanh toán BHYT/ Bảng kê chi phí nằm viện.
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (Nếu có phẫu thuật) - chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Bệnh án (nếu có phẫu thuật/điều trị săn sóc đặc biệt/ nằm viện hơn 15 ngày/cần làm rõ thông tin điều trị) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

2. Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc sức khoẻ toàn diện

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential theo mẫu
 • Giấy ra viện
 • Hóa đơn/Biên lai thu tiền phí, lệ phí
 • Bảng kê chi phí nằm viện - Dành cho quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị nội trú và Hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
 • Toa thuốc có kèm chuẩn đoán, biên nhận hóa đơn, phiếu thu tiền khám bệnh - Dành cho quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện.
 • Bảng kê chi phí nằm viện, Biên bản tai nạn - Dành cho quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn ở nước ngoài.
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Bệnh án (nếu có phẫu thuật/điều trị săn sóc đặc biệt/ nằm viện hơn 15 ngày/cần làm rõ thông tin điều trị) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

3. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential theo mẫu
 • Giấy chứng từ
 • Giấy ra viện
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy báo tử (nếu có nhập viện) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy tờ thân nhân của người nhận Quyền lợi bảo hiểm/Giấy tờ thừa kế.

4. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn trong giai đoạn bảo hiểm tạm thời

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential theo mẫu
 • Giấy chứng từ
 • Giấy ra viện (nếu có nhập viện)
 • Hồ sơ tai nạn
 • Phiếu thu tạm
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy báo tử (nếu có nhập viện) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy tờ thân nhân của người nhận Quyền lợi bảo hiểm/Giấy tờ thừa kế.

5. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, thương tật do tai nạn

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential theo mẫu
 • Giấy ra viện
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả giám định y khoa - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

6. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential theo mẫu
 • Giấy ra viện
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả giám định y khoa - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

7. Các quyền lợi khác của Bảo hiểm Đặc biệt và Cơ bản dành cho phụ nữ

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential theo mẫu
 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng tử - Dành cho quyền lợi bảo hiểm chăm sóc quá phụ.
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy khai sinh - Dành cho quyền lợi bảo hiểm sinh con.

Tham khảo các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Prudential - giải pháp tài chính giúp bạn và gia đình an tâm trước các rủi ro trong cuộc sống.

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Những chứng từ cần thiết trong quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Prudential
3 2

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất