avatart

khach

icon

Những chứng từ cần thiết trong quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Prudential

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 10/08/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

10/08/2022

0

Để được nhận quyền lợi bảo hiểm sớm nhất, bạn cần nắm rõ các chứng từ trong hồ sơ như giấy yêu cầu, giấy ra viện, hóa đơn/biên lai, bảng kê chi phí, kết quả giám định hay xét nghiệm...

Mục lục [Ẩn]

Khi tham gia bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào, khách hàng cần đọc kỹ, nắm rõ các thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential, hiểu rõ quyền lợi của mình được hưởng, và cũng nên nắm rõ được thủ tục, chứng từ trong hồ sơ hay quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm để khi chẳng may gặp rủi ro sẽ được nhận quyền lợi sớm nhất có thể.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Tại Prudential, quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng quyền lợi bảo hiểm cụ thể mà khách hàng chuẩn bị hồ sơ với các chứng từ tương ứng.
 • Bước 2: Gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Khách hàng có thể gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo 3 cách sau (Chi tiết 3 cách này bạn tham khảo ở dưới)
  • Cách 1: Gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential qua Zalo. 
  • Cách 2: Gửi hồ sơ đến phòng giao dịch Prudential gần nhất. 
  • Cách 3: Gửi yêu cầu qua Cổng thông tin khách hàng PRUOnline
 • Bước 3: Bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Bước 4: Thông báo kết quả. Prudential sẽ:
  • Thông báo nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi: ngay lập tức cho 3 kênh
  • Thông báo xác nhận nộp thành công đến khách hàng ngay khi nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Thông báo quyết định với khách hàng trong thời gian sớm nhất 30 phút, trung bình 03 – 05 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ (tùy từng loại yêu cầu)
  • Phản hồi khách hàng trong vòng 3 ngày trường hợp bổ sung chứng từ

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Chứng từ giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc sức khoẻ, Hỗ trợ viện phí và phẫu thuật

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential
 • Giấy ra viện
 • Hóa đơn/Biên lai thu tiền phí, lệ phí/Phiếu thanh toán BHYT/ Bảng kê chi phí nằm viện.
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (Nếu có phẫu thuật) - chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Bệnh án (nếu có phẫu thuật/điều trị săn sóc đặc biệt/ nằm viện hơn 15 ngày/cần làm rõ thông tin điều trị) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc sức khoẻ toàn diện

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential
 • Giấy ra viện
 • Hóa đơn/Biên lai thu tiền phí, lệ phí
 • Bảng kê chi phí nằm viện - Dành cho quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị nội trú và Hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
 • Toa thuốc có kèm chuẩn đoán, biên nhận hóa đơn, phiếu thu tiền khám bệnh - Dành cho quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện.
 • Bảng kê chi phí nằm viện, Biên bản tai nạn - Dành cho quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn ở nước ngoài.
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Bệnh án (nếu có phẫu thuật/điều trị săn sóc đặc biệt/ nằm viện hơn 15 ngày/cần làm rõ thông tin điều trị) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential
 • Giấy chứng từ
 • Giấy ra viện
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy báo tử (nếu có nhập viện) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy tờ thân nhân của người nhận Quyền lợi bảo hiểm/Giấy tờ thừa kế.

Tìm hiểu thêm: Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ Prudential

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn trong giai đoạn bảo hiểm tạm thời

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential
 • Giấy chứng từ
 • Giấy ra viện (nếu có nhập viện)
 • Hồ sơ tai nạn
 • Phiếu thu tạm
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy báo tử (nếu có nhập viện) - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy tờ thân nhân của người nhận Quyền lợi bảo hiểm/Giấy tờ thừa kế.

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, thương tật do tai nạn

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential
 • Giấy ra viện
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả giám định y khoa - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential
 • Giấy ra viện
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả giám định y khoa - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.

Các quyền lợi khác của Bảo hiểm Đặc biệt và Cơ bản dành cho phụ nữ

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential
 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng tử - Dành cho quyền lợi bảo hiểm chăm sóc quá phụ.
 • Bệnh án - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Hồ sơ tai nạn - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Kết quả xét nghiệm, toa thuốc, hồ sơ điều trị - Chỉ nộp bổ sung nếu có yêu cầu của Prudential bằng Thư báo.
 • Giấy khai sinh - Dành cho quyền lợi bảo hiểm sinh con.

Tham khảo các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Prudential - giải pháp tài chính giúp bạn và gia đình an tâm trước các rủi ro trong cuộc sống.

Các cách gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential

Để gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential, bạn có thể chọn 1 trong 3 cách sau đây:

Gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential qua Zalo

Đối với cách này bạn thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập Zalo và tìm kiếm với từ khóa “Prudential Vietnam” => Chọn “Trang ZALO chính thức của Prudential Vietnam” và ấn “Quan tâm”. Trong phần Gửi tin nhắn, chọn “Bồi thường” > “Nộp yêu cầu”.
 • Bước 2: Nhập thông tin hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

  • Số điện thoại đăng ký ZALO
  • Số điện thoại liên lạc khác (nếu có): Nếu khác với số điện thoại đã đăng ký Zalo
  • Số hợp đồng bảo hiểm: Là 8 chữ số trên giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Chủ hợp đồng bảo hiểm: Họ và tên đầy đủ của Bên mua bảo hiểm
  • Người xảy ra sự kiện bảo hiểm: Họ và tên đầy đủ của Người xảy ra sự kiện bảo hiểm
  • Email: Địa chỉ Email của Bên mua bảo hiểm
  • Lưu ý: Bạn cần xác nhận Cho phép eClaim truy xuất thông tin cá nhân và danh sách bạn bè trước khi tiếp tục gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 • Bước 3: Chọn sự kiện bảo hiểm: Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều sự kiện bảo hiểm như Tử vong/thương tật/bệnh hiểm nghèo/chăm sóc sức. Chọn quyền lợi bổ sung (nếu có)
 • Bước 4: Đính kèm chứng từ: Bạn bấm vào i để xem danh sách chứng từ cần thiết. Sau đó bấm “Chọn tệp” để đính kèm hình ảnh chứng từ. Lưu ý: hình ảnh phải được chụp từ chứng từ gốc, không tẩy xóa chỉnh sửa.
 • Bước 5: Chọn phương thức nhận quyền lợi. Bạn có thể chọn các phương thức như sau:

  • Nhận tiền mặt (<= 150 triệu đồng): Đến Văn phòng Prudential gần nhất để nhận quyền lợi bảo hiểm
  • Nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Chỉ chấp nhận nếu chủ tài khoản cũng là bên mua bảo hiểm
  • Chuyển khoản qua Ngân hàng: Chỉ chấp nhận nếu chủ tài khoản cũng là bên mua bảo hiểm
  • Hoàn trả tạm ứng/Chuyển đóng phí: Chỉ chấp nhận trên những hợp đồng bảo hiểm có cùng bên mua bảo hiểm.
 • Bước 6: Xác nhận thông tin và gửi yêu cầu: Bạn xác nhận thông tin, nhập mã xác thực và hoàn tất gửi yêu cầu.

Lưu ý: Đối với cách nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential qua Zalo bạn cần:

 • Sau khi nộp hồ sơ, để cập nhật tiến trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khách hàng vào Zalo và làm theo các bước:

  • (1) Vào mục “Bồi thường” và chọn “Tình trạng yêu cầu”
  • (2) Nhập số hồ sơ cần theo dõi và chọn “Xem chi tiết”
  • (3) Xem tình trạng hồ sơ trên thanh trạng thái
 • Khi nhận yêu cầu bổ sung thông tin từ Prudential, bạn vào Zalo chọn “Bồi thường” => “Bổ sung chứng từ” và đính kèm hình ảnh chứng từ. Đối với Người thân/Tư vấn viên bổ sung chứng từ giúp Người được bảo hiểm. Bạn nhập số hồ sơ bồi thường trên thư yêu cầu bổ sung thông tin trước khi đính kèm hình ảnh chứng từ.

Gửi yêu cầu tại Văn phòng Prudential

Với hệ thống văn phòng giao dịch rộng khắp trên các tỉnh thành, Prudential luôn sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. Các bước nộp hồ sơ theo cách này như sau:

 • Bước 1: Tìm văn phòng tổng đại lý gần nhất tại đây
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gửi đầy đủ bộ hồ sơ theo sự kiện bảo hiểm tương ứng 
 • Bước 3: Nộp hồ sơ. Nhân viên văn phòng Tổng đại lý sẽ nhận chứng từ của khách hàng và tiến hành kiểm tra/đối chiếu, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng đăng ký hồ sơ giải quyết yêu cầu quyền lợi bảo hiểm
 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin liên quan đến hình thức nhận quyền lợi bảo hiểm và ký xác nhận trên Phiếu yêu cầu giải quyết bồi thường, hoàn thành bước nộp hồ sơ.

Trường hợp cần bổ sung thông tin thì sau khi nhận được thông báo bổ sung hồ sơ, khách hàng có thể đến văn phòng Prudential gửi hồ sơ hoặc liên lạc tư vấn viên phục vụ để được hỗ trợ.

Gửi yêu cầu qua Cổng thông tin khách hàng PRUOnline

Khách hàng có thể gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential qua Công thông tin khách hàng PRUOnline một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua thiết bị máy tính, điện thoại có kết nối internet. Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào PRUOnline theo địa chỉ hoặc tại ứng dụng PRUOnline, sau đó chọn “Gửi yêu cầu” => “Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm”. Lưu ý, những khách hàng chưa có tài khoản PRUOnline thì có thể gửi yêu cầu trực tuyến để được Tổng đài Prudential hỗ trợ hoặc tới Văn phòng Tổng đại lý gần nhất.
 • Bước 2: Nhập thông tin hợp đồng bảo hiểm (Lưu ý những thông tin đánh dấu * là thông tin bắt buộc phải nhập):
  • Họ và tên người xảy ra sự kiện bảo hiểm: Bạn chọn người xảy ra sự kiện bảo hiểm từ danh sách do hệ thống cung cấp.
  • Nhập thông tin Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bao gồm: Họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại và Email.
 • Bước 3: Chọn sự kiện bảo hiểm: Khách hàng chọn sự kiện bảo hiểm cần yêu cầu Prudential chi trả trong 4 loại sự kiện cho sẵn, và cung cấp thêm thông tin tương ứng.
 • Bước 4: Đính kèm chứng từ: Căn cứ vào loại sự kiện bảo hiểm đã chọn mà bạn đính kèm hình ảnh chứng từ tương ứng. Lưu ý hình ảnh phải được chụp từ chứng từ gốc và không tẩy xóa chỉnh sửa.
 • Bước 5: Chọn Phương thức nhận quyền lợi. Bạn có thể chọn một trong các phương thức sau đây để nhận quyền lợi bảo hiểm:
  • Chuyển đóng phí/Hoàn trả tạm ứng cho hợp đồng bảo hiểm: Chỉ áp dụng cho những hợp đồng bảo hiểm có cùng bên mua bảo hiểm.
  • Nhận tiền mặt tại Văn phòng Prudential: Áp dụng khi tổng Quyền lợi bảo hiểm trị giá không vượt quá 150 triệu đồng.
  • Chuyển khoản/Nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Chỉ áp dụng nếu chủ tài khoản cũng là bên mua bảo hiểm.
 • Bước 6: Xác nhận thông tin và Gửi yêu cầu

Lưu ý: Sau khi nộp hồ sơ, để cập nhật tiến trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khách hàng đăng nhập PRUOnline và làm theo các bước:

 • Vào mục Giải quyết quyền lợi bảo hiểm và chọn “Tình trạng yêu cầu”
 • Chọn hồ sơ cần xem và chọn “Xem chi tiết”
 • Xem tình trạng hồ sơ trên thanh trạng thái

Có thể thấy quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Prudential diễn ra đơn giản và nhanh chóng với đa dạng cách thức gửi hồ sơ. Khách hàng tùy theo điều kiện có thể lựa chọn cách thức gửi hồ sơ phù hợp nhất để được giải quyết quyền lợi kịp thời.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

3 (3 lượt)

3 (3 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *