avatart

khach

icon

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng vì lý do gì?

Chứng khoán

- 26/03/2020

0

Chứng khoán

26/03/2020

0

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết kết hợp một số đặc điểm của cổ phiếu và trái phiếu. Người nắm giữ số cổ phiếu ưu đãi biểu quyết này sẽ được hưởng một số đặc quyền riêng biệt nhưng lại không được chuyển nhượng.

Mục lục [Ẩn]

Vài nét về cổ phiếu ưu đãi

Loại hình Công ty Cổ phần (CTCP) có một ưu điểm nổi trội so với các loại hình doanh nghiệp khác là sự đa dạng về loại cổ phiếu mà cổ đông có thể nắm giữ. Theo Luật Doanh nghiệp, ngoài cổ phiếu phổ thông, CTCP có thể có cổ phần ưu đãi (ưu đãi cổ tức, ưu đãi biểu quyết, ưu đãi hoàn lại).

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi, nhưng cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: Cần biết gì về cổ phiếu ưu đãi biểu quyết để hiểu rõ quyền lợi khi đầu tư?

Đầu tư cổ phiếu ưu đãi

Đầu tư cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi có mang một số đặc điểm của cổ phiếu phổ thông như:

  • Cổ tức ưu đãi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế, tạo ra mức sinh lợi sau thuế cao hơn so với các chứng khoán có thu nhập cố định.
  • Việc trả cổ tức ưu đãi phụ thuộc vào quyết định quản lý.
  • Cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại, không có ngày đáo hạn cố định.

Đăng ký ngay

Ưu nhược điểm của cổ phiếu ưu đãi

Ưu điểm

Ưu điểm chính của cổ phiếu ưu đãi so với cổ phiếu phổ thông là có quyền ưu đãi về cổ tức, được nhận lại vốn trong trường hợp công ty giải thể, phá sản. Tỷ lệ cổ tức ưu đãi sẽ dược xác định trước vào thời điểm phát hành. Không giống như cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị. Nói cách khác là cổ phiếu ưu đãi an toàn, ít rủi ro hơn cổ phiếu thông thường.

Cổ phiếu ưu đãi còn có ưu điểm ảnh hưởng tốt đến việc quản lý bảng kế toán. Khi đánh giá bảng cân đối kế toán, các nhà đầu tư thường ưa thích tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần (D/E) thấp. Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi thay vì phát hành các công cụ nợ truyền thống sẽ giúp cho D/E có giá trị thấp hơn.

Nhược điểm

Nhược điểm chính của cố phiếu ưu đãi là bị hạn chế quyền biểu quyết. Thông thường, quyền kiểm soát công ty thuộc về cổ đông phổ thông. Khác với cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi chỉ có quyền biểu quyết liên quan trực tiếp đến quyền của cổ đông ưu đãi, không có quyền đối với việc kiểm soát công ty.

Về bản chất, các cố phiếu ưu đãi này sẽ tận dụng tối đa việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư cứng nhắc thuộc diện “thận trọng”, “muốn an toàn”, tạo ra những “ưu đãi khó cưỡng” để thu hút sự quan tâm từ họ..

Đồng thời nó cũng chính là cách huy động vốn bằng cổ phiếu nhưng không làm phát sinh thêm về quyền biểu quyết và quyền giám sát công ty vẫn chỉ thuộc về cổ đông phổ thông hiện hữu; phát huy tối đa lợi thế của loại hình CTCP về tính đại chúng trong cơ cấu sở hữu vốn. Việc phát hành cố phiếu ưu đãi sẽ bảo vệ cao nhất về quyền lợi của các cổ đông, tạo điều kiện tốt nhất cho việc quản lý công ty dân chủ, có hiệu quả.

Quyền lợi của cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Vì nhược điểm bị hạn chế quyền biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi, do đó, với những cổ đông nắm giữ loại cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ có hưởng quyền lợi đặc biệt là số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ đông phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cố phiếu ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Cụ thể hơn là:

  • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  • Các quyền khác như cổ đông phổ thông
  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác

Theo Luật Doanh nghiệp, chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sau thời hạn 3 năm, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Người được quyền mua cổ phiếu ưu đãi đều do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Vì vậy, nếu như bạn đang sở hữu trong tay một số cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của một công ty cổ phần, và bạn muốn chuyển nhượng sang một người khác, thì bạn phải chờ hết thời hạn 3 năm, khi mà cổ phiếu ưu đãi biểu quyết đã tự động chuyển sang cổ phiếu phổ thông. Lúc đó bạn mới được quyền chuyển nhượng theo ý mình.

Tìm hiểu ngay: Những lợi ích không thể bỏ qua khi đầu tư cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

 Cổ phiếu ưu đãi có nhiều quyền lợi

 Cổ phiếu ưu đãi có nhiều quyền lợi

Lý do cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng

Do CTCP là công ty duy nhất có khả năng huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và cổ phiếu phổ thông được chuyển nhượng một cách tự do trên thị trường. Bất cứ tổ chức cá nhân nào mua cổ phiếu của công ty đều trở thành một cổ đông. Những yếu tố này một mặt mang lại thuận lợi cho việc huy động vốn nhưng mặt khác lại là hạn chế trong cơ cấu quản lý công ty. Mà những cổ đông ưu đãi biểu quyết lại có quyền lợi lớn trong việc biểu quyết, có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông.

Chính vì vậy, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng, và chỉ dành cho hai đối tượng là Cổ đông sáng lập và tổ chức được Chính phủ ủy quyền để đảm bảo tính phù hợp với cơ chế hoạt động của công ty, và sự ổn định trong bộ máy điều hành - quản lý. Pháp luật quy định như vậy vì để tránh không cho một cá nhân trong nội bộ làm việc có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của một tập thể.

Hi vọng rằng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về loại cổ phiếu ưu đãi biểu quyết cũng như quyền và nghĩa vụ của người sở hữu loại cổ phiếu này, để có thể đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và đồng thời đảm bảo tính hợp pháp của việc giới hạn chuyển nhượng và tránh những rủi ro pháp lý không cần thiết trong quá trình triển khai trên thực tế.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn chứng khoán

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *