avatart

khach

icon

Tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội Nghệ An cấp huyện/thị xã/thành phố

Bảo hiểm xã hội

- 14/05/2021

0

Bảo hiểm xã hội

14/05/2021

0

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Nghệ An cấp huyện/thị xã/thành phố có nhiều đóng góp trong quá trình giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại địa phận mà cơ quan đang quản lý. Đây được coi là những cánh tay đắc lực truyền thông về BHXH đến từng người dân, người lao động.

Mục lục [Ẩn]

Các trung tâm Bảo hiểm xã hội Nghệ An cấp huyện/thị xã/thành phố

Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh Nghệ An

 • Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3847301
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò Nghệ An

 • Địa chỉ: Số 198 đường Mai Thúc Loan, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3949569
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hoà Nghệ An

 • Địa chỉ: Quốc lộ 48, Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3881209
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu Nghệ An

 • Địa chỉ: Xóm 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3864592
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

BHXH Huyện Quỳnh Lưu

Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu Nghệ An

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khối 3, thị trấn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3862530
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lộc Nghệ An

 • Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3861294
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành Nghệ An

 • Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0914 612007
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Nguyên Nghệ An

 • Địa chỉ: Quốc lộ 46, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3821283
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Nghĩa Đàn Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối Tân Hồng, thị trần Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn
 • Số điện thoại: 0238 3904255
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Quỳ Hợp Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối Tây Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3883299
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Quỳ Châu Nghệ An

 • Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 02383 884555
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Quế Phong Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối 8, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3885272
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Kỳ Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3882199
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Đô Lương Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối 07, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3870527
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Anh Sơn Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3872225
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Con Cuông Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3873187
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Tương Dương Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0914 622768
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn Nghệ An

 • Địa chỉ: Số 1 đường Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3822248
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương Nghệ An

 • Địa chỉ: Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0989 791812
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Bảo hiểm xã hội thị xã Hoàng Mai Nghệ An

 • Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0383 661555
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h00 - 11h00); Buổi chiều (13h30 - 17h00); từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần

Tra cứu thêm: Thông tin liên hệ BHXH Đà Nẵng cấp quận/huyện

Chức năng của trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện/thị xã tại tỉnh Nghệ An

Bảo hiểm xã hội Nghệ An tuyến huyện/thị xã/thành phố có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH. Đồng thời quản lý tài sản BHXH trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố.

Theo đúng quy chế, BHXH tuyến huyện/thị xã/thành phố chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An, nhưng cũng do cơ quan UBND huyện/thị xã quản lý về mặt hành chính.

BHXH tuyến huyện/thị xã/thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH; tiếp nhận danh sách, tiến hành thu chi Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đối tượng được hưởng.

Thẩm quyền của các trung tâm Bảo hiểm xã hội Nghệ An tuyến huyện/thị xã

Sau đây là một số nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An:

 • Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và các chương trình công tác hàng năm. Tổ chức và thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.
 • Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia.
 • Hướng dẫn, tổ chức, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết các vấn đề về thủ tục, chi trả chế độ, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo quy định.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH năm 2021

Hiện nay bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đang là một trong những cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tốt và ứng dụng nhiều phương pháp cải tiến hệ thống, giúp hoàn thiện và đơn giản hóa mọi thủ tục cho người dân nhất. Tỷ lệ người dân hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi, đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng tăng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *