avatart

khach

icon

Quyền lợi khi đóng bảo hiểm xã hội 20 năm mới nhất

Bảo hiểm xã hội

- 15/05/2021

0

Bảo hiểm xã hội

15/05/2021

0

Người lao động khi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm nhưng vì lý do nào đó mà không tiếp tục đóng BHXH thì quyền lợi nhận được như thế nào? Mời bạn tham khảo các thông tin dưới đây để nắm được quyền lợi của người lao động khi đóng BHXH 20 năm.

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi theo luật, đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho mình. 

Hiện nay, một số người lao động khi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm nhưng vì lý do nào đó mà không tiếp tục đóng BHXH thì quyền lợi nhận được như thế nào? Bài viết sau sẽ cho bạn câu trả lời về quyền lợi của người lao động khi đóng BHXH 20 năm.

Đóng bảo hiểm BHXH trên 20 năm có được tính BHXH 1 lần?

Điều kiện hưởng BHXH 1 lần

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014 quy định các trường hợp nhận BHXH một lần như sau:

 • Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
 • Sau 1 năm nghỉ việc (đối với lao động tham gia BHXH bắt buộc) và sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH (đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện) mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH
 • Ra nước ngoài định cư
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế
 • Người lao động khi phục viên, xuất ngũ mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Kết luận: Như vậy, theo quy định của Pháp luật, điều kiện bắt buộc để hưởng BHXH 1 lần là chưa đủ 15 năm đóng BHXH. Nếu đã đủ 15 năm mà chưa đủ tuổi thì phải chờ đủ tuổi để giải quyết chế độ hưu trí.

Trường hợp đóng BHXH 20 năm, bạn sẽ KHÔNG ĐƯỢC hưởng BHXH 1 lần trừ khi thuộc trường hợp:

 • Ra nước ngoài định cư
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Đóng BHXH trên 20 năm người lao động không được hưởng BHXH 1 lần

Đóng BHXH trên 20 năm người lao động không được hưởng BHXH 1 lần

Mức hưởng BHXH 1 lần

Căn cứ vào số năm đóng BHXH của người lao động, ta sẽ biết được mức hưởng BHXH 1 lần của mình. Cứ mỗi năm đóng BHXH hoàn thành, người lao động sẽ được hưởng quyền lợi BHXH 1 lần như sau:

 • Người lao động hưởng 1.5 tháng bình quân tiền lương với những năm đóng BHXH trước năm 2014.
 • Người lao động hưởng 2 tháng bình quân tiền lương với những năm đóng BHXH sau năm 2014.
 • Trường hợp người tham gia BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH sẽ bằng số tiền đã đóng, mức tối đa là 2 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đóng bảo hiểm xã hội 20 năm được bao nhiêu tiền khi rút 1 lần?

Công thức tính BHXH 1 lần được quy định tại Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Mức BHXH 1 lần = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau 2014)

Chú thích:

 • Người lao động đóng BHXH từ 01 - 06 tháng sẽ được làm tròn thành nửa năm, đóng trong khoảng 07 - 11 tháng, sẽ được làm tròn cả năm.
 • Trường hợp người lao động đóng BHXH đến trước ngày 01/01/2014 có những tháng lẻ thì những tháng này sẽ được chuyển vào giai đoạn đóng BHXH sau ngày 01/01/2014.
 • Mbqtl: Đây là mức bình quân tiền lương đóng BHXH, được tính theo công thức:

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)/ Tổng số tháng đóng BHXH

Mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động được nêu trong Điều 2 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 4,85 4,12 3,89 3,77 3,50 3,35 3,41 3,42 3,29 3,19 2,96 2,73 2,54 2,35
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Mức điều chỉnh 1,91 1,79 1,64 1,38 1,26 1,18 1,14 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00 1,00

Cách tính mức BHXH 1 lần cho trường hợp đóng bảo hiểm xã hội 20 năm từ tháng 01/1996 đến hết tháng 12/2015:

 • Từ tháng 01/1996 - 12/1999: Đóng BHXH mức 3.000.000 vnđ/tháng
 • Từ tháng 01/2000 - 12/2003: Mức lương đóng BHXH là 3.500.000 vnđ/tháng
 • Từ tháng 01/2004 - tháng 12/2007: Mức lương đóng BHXH 4.000.000 vnđ/tháng
 • Từ tháng 01/2008 - tháng 12/2010: Mức lương đóng BHXH 4.500.000 vnđ/tháng
 • Từ tháng 01/2011 - tháng 12/2013: Mức lương đóng BHXH 6.000.000 vnđ/tháng
 • Từ tháng 01/2014 - tháng 12/2015: Mức lương đóng BHXH 7.000.000 vnđ/tháng

Trường hợp này được nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần từ tháng 11/2016. Để tính được mức BHXH 1 lần, ta cần tính trước mức bình quân tiền lương:

Mbqtl = {[(12 x 3.000.000 x 3,89) + (12 x 3.000.000 x 3,77) + (12x 3.000.000 x 3,50) + (12 x 3.000.000 x 3,35)] +  [(12 x 3.500.000 x 3,41) + (12 x 3.500.000 x 3,42) + (12 x 3.500.000 x 3,29) + (12 x 3.500.000 x 3,19)] + [(12 x 4.000.000 x 2,96) + (12 x 4.000.000 x 2,73) + (12 x 4.000.000 x 2,54) + (12 x 4.000.000 x 2,35)] + [(12 x 4.500.000 x 1,91) + (12 x 4.500.000 x 1,79) + (12 x 4.500.000 x 1,64)] + [(12 x 6.000.000 x 1,38) + (12 x 6.000.000 x 1,26) + (12 x 6.000.000 x 1,18)] + [(12 x 7.000.000 x 1,14) + (12 x 7.000.000 x 1,13)]} : 240 = 9.763.750 vnđ

Áp dụng công thức tính BHXH 1 lần, ta có:

BHXH 1 lần (cho người đóng BHXH 20 năm) = 1,5 x 9.763.750 x 18 + 2 x 9.763.750 x 2 = 302.676.250 vnd

Do vậy, mức BHXH 1 lần cho người đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm trong ví dụ cụ thể này là 302.676.250 vnđ.

Đọc thêm: Đóng BHXH 19 năm rút 1 lần được bao nhiêu tiền?

Đóng BHXH 20 năm có được hưởng lương hưu?

Nghị quyết 28/NQ-TW được thông qua ngày 23/05/2018 đã quy định nhiều sự thay đổi liên quan đến BHXH. Theo đó, thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng tới còn 10 năm.

Do đó, khi đóng BHXH được 20 năm bạn HOÀN TOÀN được hưởng lương hưu khi đến tuổi về hưu theo quy định.

Xem thêm: Những quy định mới nhất về BHXH cho người về hưu

Điều kiện hưởng lương hưu

Để được hưởng mức lương hưu bạn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau
 • Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;
 • Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7;
 • Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
  Không kể tuổi đời, suy giảm khả năng lao động > 61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
 • Đủ 50 đến dưới 55 tuổi (nam/nữ), trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò;
 • Không kể tuổi đời đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Cách tính lương hưu khi đóng BHXH 20 năm

Theo luật bảo hiểm xã hội 2014, Từ ngày 1/1/2018, người lao động muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng thêm 5 năm nữa, theo đó, lao động nữ phải đủ 30 năm, lao động nam phải đủ 31 năm mới được hưởng lương hưu tối đa 75%.

Độ tuổi nghỉ hưu của nam giới là 60 tuổi và nữ giới là 55 tuổi
Độ tuổi nghỉ hưu của nam giới là 60 tuổi và nữ giới là 55 tuổi

Mức lương hưu hàng tháng sẽ được tính theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

Trong đó: 

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu: 15 năm đầu = 45% và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 1% tỷ lệ.

Dưới đây là bảng sau mô tả chi tiết mức hưởng lương hưu theo thời gian đóng BHXH:

Đối tượng Thời gian đóng BHXH (năm)
Từ 15 năm Từ 16 năm Từ 17 - 29 năm Từ 30 năm Từ 31 năm
Lao động nữ 45% Mỗi năm tăng 3% 75%  
Lao động nam   45% Mỗi năm tăng 2% 75%

Bảng 1: Mức hưởng lương hưu năm 2018 (Đơn vị: %)

Từ những phân tích trên ta có thể thấy, mức hưởng lương hưu của lao động nghỉ hưu vào năm 2018 có 20 năm đóng BHXH được tính như sau:

Đối với lao động nữ:

 • 15 năm đầu hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm
 • Từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm được tăng thêm 3%, đóng đủ 20 năm hưởng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Đối với lao động nam:

 • 16 năm đầu hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm
 • Từ 4 năm tiếp theo, mỗi năm tăng thêm thêm 2%, đóng đủ 20 năm hưởng 53% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH năm 2021

Với hướng dẫn chi tiết cách tính BHXH 20 năm trên đây, hy vọng bạn có thể dễ dàng biết được quyền lợi nhận được khi tham gia BHXH 20 năm. Mức hưởng khi đóng BHXH 20 năm sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng và độ tuổi nghỉ hưu của người lao động. Bạn cần nắm được các thông tin này để bảo vệ quyền lợi của mình.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *