avatart

khach

icon

Đóng bảo hiểm xã hội 6 năm được bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm xã hội

- 14/05/2021

0

Bảo hiểm xã hội

14/05/2021

0

Những ngày vừa qua, có rất nhiều khách hàng đã gửi đến chúng tôi một câu hỏi chung: Đóng bảo hiểm xã hội 6 năm được bao nhiêu tiền. Điều này cũng là dễ hiểu vì 6 năm là một con số không hề nhỏ, mang lại không ít lợi ích, được khá nhiều khách hàng quan tâm.

Mục lục [Ẩn]

Đóng bảo hiểm 6 năm được bao nhiêu tiền là mối quan tâm của nhiều người lao động khi tham gia BHXH. Trong điều kiện hoàn cảnh không cho phép tiếp tục tham gia BHXH, trường hợp người lao động đã đóng BHXH được 6 năm khi rút 1 lần sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Điều kiện được hưởng BHXH 1 lần

Theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ, chỉ có 05 trường hợp người tham gia BHXH được nhận BHXH, cụ thể:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
 • Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện(đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng,
 • HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Mức hưởng BHXH 1 lần

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của khách hàng sẽ được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Và sau mỗi năm, số tiền sẽ được tính như sau:

 • 1,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, tối đa 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm.

Cách tính BHXH 1 lần

Công thức tính BHXH 1 lần được quy định tại Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Mức BHXH 1 lần = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau 2014)

Chú thích:

 • Người lao động đóng BHXH từ 01 - 06 tháng sẽ được làm tròn thành nửa năm, đóng trong khoảng 07 - 11 tháng, sẽ được làm tròn cả năm.
 • Trường hợp người lao động đóng BHXH đến trước ngày 01/01/2014 có những tháng lẻ thì những tháng này sẽ được chuyển vào giai đoạn đóng BHXH sau ngày 01/01/2014.
 • Mbqtl: Đây là mức bình quân tiền lương đóng BHXH, được tính theo công thức:

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)/ Tổng số tháng đóng BHXH

Mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động được nêu trong Điều 2 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 4,85 4,12 3,89 3,77 3,50 3,35 3,41 3,42 3,29 3,19 2,96 2,73 2,54 2,35
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Mức điều chỉnh 1,91 1,79 1,64 1,38 1,26 1,18 1,14 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00 1,00

Đóng bảo hiểm xã hội 6 năm được bao nhiêu tiền?

Đóng bảo hiểm 6 năm được bao nhiêu tiền bạn cần phải biết thêm về mức điều chỉnh tiền lương qua các năm thì mới tính chính xác được. 

Đóng bảo hiểm xã hội 6 năm được bao nhiêu tiền?

Đóng bảo hiểm xã hội 6 năm được bao nhiêu tiền?

Ví dụ: Bạn bắt đầu làm việc chính thức từ ngày 1/1/2012 cho đến hết ngày 1/1/2018 với mức lương năm 2012 là 5 triệu/tháng; năm 2013 là 6 triệu/tháng; năm 2014 là 7 triệu/tháng; năm 2015 là 8 triệu/tháng; năm 2016 là 9 triệu/tháng; năm 2017 và 2018 là 10 triệu/tháng thì số tiền được hưởng sẽ tính theo công thức sau:

Mức bình quân tiền lương tháng để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo công thức: 

(5.000.000x1,15x12) + (6.000.000x1,08x12) + (7.000.000x1,03x12) + (8.000.000x1,03x12) + (9.000.000x1,00x12) + (10.000.000x1x12) = 560.160.000 đồng

=>>> Mức lương bình quân được hưởng bảo hiểm sẽ là: 560.160.000/72 = 7.780.000 đồng

Đóng 6 năm bảo hiểm xã hội được bao nhiêu tiền khi hưởng, bạn cần căn cứ vào cả thời gian trước và sau năm 2014 để tính. Cụ thể, thời gian trước năm 2014 là 2 năm và sau năm 2014 là 4 năm. Như vậy:

 • Số tiền được hưởng đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014: 7.780.000 x 2 x 1,5 = 23.340.000 đồng.
 • Số tiền được đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính từ năm 2014 trở về sau: 7.780.000 x 4 x 2 = 62.240.000 đồng.

Vậy: Tổng số tiền hưởng trợ cấp là 23.340.000 + 62.240.000 = 85.580.000 đồng

Như vậy nếu theo quá trình đóng và mức lương được hưởng như ở ví dụ trên, đóng BHXH 6 năm bạn sẽ nhận được số tiền là 85.580.000VND.

Với những bạn có mức lương đóng khác thì số tiền nhận được có thể cao hơn. Bởi mức nhận BHXH 1 lần được bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào mức lương bình quân tháng của bạn.

Đóng bảo hiểm xã hội 7 năm được bao nhiêu tiền khi rút 1 lần?

Trường hợp cụ thể của bà Nguyễn Vân Anh tham gia BHXH từ tháng 1/2011 đến hết tháng tháng 12 năm 2017 với các mức đóng:

 • Từ tháng 01/2011 - tháng 12/2013: 5.000.000 đồng/tháng
 • Từ tháng 01/2014 - tháng 12/2017: 6.000.000 đồng/tháng

Như vậy:

Mbqtl = {[12 x 5.000.000 x 1,38 + 12 x 5.000.000 x 1,26 + 12 x 5.000.000 x 1,18] + [12 x 6.000.000 x 1,14 + 12 x 6.000.000 x 1,13 + 12 x 6.000.000 x 1,10 + 12 x 6.000.000 x 1,06]} : 84 = 5.767.142,86 đồng

Suy ra:

Mức hưởng BHXH 1 lần = 1,5 x 5.767.142,86 x 3 + 2 x 5.767.142,86 x 4 = 72.089.285,8 đồng

Kết luận: Bà Nguyễn Vân Anh đủ điều kiện rút BHXH 1 lần vào tháng 11/2018 và sẽ nhận được mức hưởng 72.089.285,8 đồng

Đọc thêm: Đóng BHXH 5 năm được bao nhiêu tiền?

Đóng bảo hiểm xã hội 6 năm được bao nhiêu tiền?

Đóng bảo hiểm xã hội 7 năm được bao nhiêu tiền?

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần được quy định tại Điều 109 Luật BHXH 2014 như sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này."

Tham khảo: Những thay đổi về BHXH năm 2021

Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc đóng BHXH 6 năm được bao nhiêu tiền. Hy vọng bạn đọc đã tìm được câu trả lời hữu ích.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (6 lượt)

4 (6 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *