avatart

khach

icon

Hướng dẫn viết đơn xin ngừng đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

- 14/05/2021

0

Bảo hiểm xã hội

14/05/2021

0

Hiện nay, Nhà nước đưa ra quy định về một số trường hợp doanh nghiệp được ngừng đóng bảo hiểm xã hội do những lý do khác nhau. Tuy vậy, không phải đơn vị sử dụng lao động nào cũng biết và nắm rõ các thủ tục, viết đơn xin ngừng đóng bảo hiểm xã hội.

Mục lục [Ẩn]

Những trường hợp được ngừng đóng bảo hiểm xã hội

Điều 88 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định các trường tạm ngừng đóng BHXH như sau:

 • Các trường hợp tạm ngừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất: Là các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, sản xuất từ tháng 1 trở lên do gặp phải những khó khăn vì thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái nền kinh tế hoặc do thực hiện tái cơ cấu kinh tế của Nhà nước, thực hiện cam kết của quốc tế; gặp các khó khăn do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, mất mùa, hoả hoạn.
 • Điều kiện tạm ngừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động thuộc khoản 1 Điều 88 được tạm ngừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất khi đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

+ Không thể bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số người phải nghỉ việc có tham gia BHXH chiếm từ 50% trên tổng số người lao động có mặt trước khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

+ Bị thiệt hại trên 50% tài sản do các thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra.

 • Thời gian tạm ngừng đóng BHXH được quy định:

+ Thời gian tạm ngừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất không được quá 12 tháng. Trong thời gian tạm ngừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào Quỹ ốm đau và thai sản, Quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

+ Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ về quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho người lao động trong thời gian giải quyết chế độ.

+ Hết thời hạn tạm ngừng đóng bảo hiểm theo khoản 1 Điều 88 thì người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục thực hiện đóng bảo hiểm lao động và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm (số tiền đóng bù không tính lãi đóng chậm bảo hiểm theo Điều 122 Luật BHXH 2014 quy định).

 • Cơ quan BHXH giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của Luật BHXH 2014. Thời điểm tạm ngừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất được tính từ lúc người sử dụng lao động nộp đơn đề nghị.

Hướng dẫn làm thủ tục tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng thì có thể làm thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Các thủ tục này đã được quy định tại Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTBXH-TC về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid 19.

Bước 1: Làm đơn đề nghị (xem ở phần dưới). Người sử dụng lao động cần làm đơn đề nghị cùng với danh sách lao động tại thời điểm trước khi phải dừng sản xuất; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc. Nếu bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản thì cần có thêm báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại và biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh.

Bước 2: Chờ kết quả xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm xem xét, xác định bằng văn bản trả lời cho người sử dụng lao động về đề nghị tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

Quy định về cơ quan có thẩm quyền được nêu rõ trong điểm a khoản 2 Điều 28 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Bước 3: Chờ kết quả giải quyết từ cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người sử dụng lao động trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời điểm tạm dừng sẽ tính từ tháng mà người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Hồ sơ xin tạm ngừng đóng BHXH

Hồ sơ xin tạm ngừng đóng BHXH của doanh nghiệp bao gồm:

 • Báo cáo số liệu lao động bị ngừng việc, mất việc tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất.
 • Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc.
 • Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị.
 • Danh sách lao động thiện diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.

Lưu ý: Ngoài các giấy tờ (bản chính) trong hồ sơ trên, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp tài liệu để đối chiếu, bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh có lý do cụ thể.
 • Bảng chấm công, Danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị.
 • Giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc…).
 • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ – bệnh nghề nghiệp hàng tháng do BHXH cấp (kỳ kết quả đóng của tháng gần nhất).

Đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động có thể sử dụng mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội sau để làm thủ tục tạm dừng.

Mẫu đơn ngừng đóng BHXH

Mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội mới

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin dừng đóng bảo hiểm xã hội:

Kính gửi: Ghi tên cơ quan BHXH tại tỉnh thành doanh nghiệp đang đặt trụ sở

 • Tên doanh nghiệp: Ghi tên doanh nghiệp đang muốn tạm dừng đóng BHXH
 • Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ doanh nghiệp khi đăng ký thành lập và kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh
 • Điện thoại: Ghi số điện thoại của doanh nghiệp khi đăng ký tham gia BHXH
 • Email: Ghi địa chỉ email doanh nghiệp
 • Mã số đăng ký kinh doanh: Là mã số trên Giấy phép kinh doanh
 • Nơi tham gia bảo hiểm xã hội: Là cơ quan BHXH mà bạn đang ký tham gia ban đầu
 • Tình hình sử dụng lao động:

5.1 Điền số lao động của doanh nghiệp khi tạm ngừng sản xuất vào thời gian ngày tháng năm cụ thể

5.2 Ghi số lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc vào ngày, tháng, năm cụ thể. Trong đó:

+ Ghi đầy đủ số lao động tạm ngừng việc mà có hưởng lương
+ Ghi đầy đủ số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
+ Ghi đầy đủ số người lao động nghỉ việc không hưởng lương
+ Ghi đầy đủ số người lao động tạm thời nghỉ việc vì một số lý do khác

5.3 Ghi đúng tỷ lệ lao động tham gia BHXH của doanh nghiệp khi tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất. Sau khi điền đầy đủ thông tin trên tờ khai tạm ngừng đóng BHXH, doanh nghiệp cần ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu. 

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH năm 2021

Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội của Chính phủ.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *